Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.61

Rīgā 2018.gada 21.novembrī (prot. Nr.39 84.§)

Grozījumi Rīgas domes 2018.gada 11.jūlija saistošajos noteikumos Nr.47 "Kundziņsalas un teritorijas starp Sarkandaugavas atteku, Degvielas ielu, Tvaika ielu un Uriekstes ielu teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 1.punktu,
Teritorijas attīstības plānošanas likuma
25.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Rīgas domes 2018.gada 11.jūlija saistošajos noteikumos Nr.47 "Kundziņsalas un teritorijas starp Sarkandaugavas atteku, Degvielas ielu, Tvaika ielu un Uriekstes ielu teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2018, Nr.140) grozījumu un papildināt saistošo noteikumu 2.punktu aiz vārdiem "uz lokālplānojuma teritoriju" ar skaitļiem un vārdiem ", izņemot zemesgabalos ar kadastra apzīmējumu 01000130072 un 01000130073".

2. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2018.gada 11.jūlija saistošos noteikumus Nr.47 "Kundziņsalas un teritorijas starp Sarkandaugavas atteku, Degvielas ielu, Tvaika ielu un Uriekstes ielu teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi" daļā - zemesgabalos ar kadastra apzīmējumu 01000130072 un 01000130073.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2018.gada 21.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.61 "Grozījumi Rīgas domes 2018.gada 11.jūlija saistošajos noteikumos Nr.47 "Kundziņsalas un teritorijas starp Sarkandaugavas atteku, Degvielas ielu, Tvaika ielu un Uriekstes ielu teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Ar Rīgas domes 2018.gada 11.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.47 "Kundziņsalas un teritorijas starp Sarkandaugavas atteku, Degvielas ielu, Tvaika ielu un Uriekstes ielu teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi" (turpmāk - saistošie noteikumi Nr.47) ir noteikta turpmākā šīs teritorijas atļautā izmantošana, kuras mērķis nodrošināt Rīgas brīvostas ieceri attīstīt uzņēmējdarbību Kundziņsalā. Zemesgabali ar kadastra apzīmējumu 01000130072 un 01000130073 neatrodas Rīgas brīvostas teritorijā, bet tika iekļauti Kundziņsalas lokālplānojuma teritorijā transporta savienojumu risinājumu dēļ. Ar šiem saistošajiem noteikumiem saistošie noteikumi Nr.47 zaudē spēku daļā, kas attiecas uz minētajiem īpašumiem, un ir nepamatoti apgrūtināti, nosakot izmantošanu "jaukta centra apbūves teritorija" (JC45).

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Atzīstot par spēku zaudējušiem saistošos noteikumus Nr.47 daļā, kas attiecas uz nekustamajiem īpašumiem ar kadastra apzīmējumu 01000130072 un 01000130073, tiek atjaunots tiesiskās paļāvības princips, nodrošinot vēsturiski iedibināto teritorijas izmantošanu un uzņēmējdarbības attīstību. Ņemot vērā, ka zemesgabalu īpašnieki jau 2016.gadā ir izteikuši ierosinājumu zemesgabalu izmantošanas maiņai uz rūpnieciskās apbūves teritoriju jaunā Rīgas teritorijas plānojuma ietvaros, kas atbilst šīs teritorijas izmantošanas iedibinātajam raksturam, saistošo noteikumu Nr.47 atzīšana par spēku zaudējušiem daļā ir likumsakarīga.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pašvaldības budžetu neietekmē.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Tiek nodrošināta uzņēmējdarbības nepārtrauktība un pēctecība.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Nav ietekmes uz administratīvajām procedūrām.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Šie saistošie noteikumi tiek pieņemti, pamatojoties uz zemes īpašnieku iesniegumu un konsultācijām.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs