Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas lēmums Nr.2389

Rīgā 2018.gada 26.oktobrī (prot. Nr.40, 7.§)

Par dzīvojamām mājām Ūnijas ielā 28 un Ūnijas ielā 30, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 85.panta piekto daļu, Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta otro daļu, 79.panta pirmo daļu, Paziņošanas likuma 11.panta otro un trešo daļu, Rīgas domes 03.11.2015. saistošo noteikumu Nr.177 "Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas saistošie noteikumi" 2., 11. un 12.punktu, ņemot vērā Rīgas domes 05.07.2016. lēmumu Nr.4068 "Par kvartāla starp Gustava Zemgala gatvi, Ūnijas ielu, Kastrānes ielu un Ieriķu ielu tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu", Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija nolemj:

1. Apstiprināt dzīvojamai mājai Ūnijas ielā 28 un Ūnijas ielā 30, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala plānu (sk. pielikumu).

2. Noteikt, ka dzīvojamai mājai Ūnijas ielā 28 un Ūnijas ielā 30, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala platība ir 4376 m2.

3. Septiņu darba dienu laikā no šī lēmuma pieņemšanas nosūtīt lēmumu Valsts zemes dienestam.

4. Uzdot Privatizācijas objektu sagatavošanas nodaļai divu nedēļu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas nodrošināt lēmuma publicēšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv un Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas mājas lapā www.rdzmpk.lv.

5. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

6. Privatizācijas objektu sagatavošanas nodaļa ir atbildīga par lēmuma izpildi.

7. Lēmumu var apstrīdēt pie Rīgas domes priekšsēdētāja Rātslaukumā 1, Rīgā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Komisijas priekšsēdētāja R.Freimane

 

03.11.2018