Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 360

Rīgā 2018. gada 8. augustā (prot. Nr. 37 34. §)

Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu un 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē šādus valsts nekustamos īpašumus, kas ierakstīti zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā:

1.1. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6617 001 0279) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 6617 001 0258) 839 m2 platībā un būves (būvju kadastra apzīmējumi 6617 001 0228 002, 6617 001 0251 001 un 6617 001 0251 002) - Lielajā ielā 8, Staicelē, Alojas novadā;

1.2. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4605 022 2204) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4605 022 2204) 2326 m2 platībā - Bēnes ielā 34A, Aucē, Auces novadā;

1.3. ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. panta nosacījumus, 1/2 domājamo daļu no nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 075 2117) - zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 075 2117) 1188 m2 kopplatībā - Ozolnieku ielā 15A, Rīgā.

2. Pircēji par nekustamajiem īpašumiem maksā euro.

3. Finanšu ministrijai nodot pircējiem šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus 30 dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgu pieņemšanas un nodošanas aktu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola