Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 99

Rīgā 2018. gada 7. martā (prot. Nr. 14 30. §)

Par valsts nekustamā īpašuma Gleznotāja Miervalža Ķemera gatvē 5, Jūrmalā, atsavināšanu

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu un 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 1300 026 2614) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 026 2614) 0,3556 ha platībā un sūkņu staciju (būves kadastra apzīmējums 1300 026 2614 001) - Gleznotāja Miervalža Ķemera gatvē 5, Jūrmalā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas personā (turpmāk - valsts nekustamais īpašums).

2. Pircējs par valsts nekustamo īpašumu maksā euro.

3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nodot pircējam valsts nekustamo īpašumu 30 dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgu pieņemšanas un nodošanas aktu.

4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, iesniedzot zemesgrāmatā nostiprinājuma lūgumu par nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanu uz nekustamā īpašuma ieguvēja vārda, atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem aktualizēt Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 5560 III daļas 1. iedaļas ierakstus par lietu tiesībām, kas apgrūtina nekustamo īpašumu.

Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards

07.03.2018