Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 126

Rīgā 2018. gada 27. februārī (prot. Nr. 13 27. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 4. augusta noteikumos Nr. 455 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" īstenošanai"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5. panta ceturto un septīto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 4. augusta noteikumos Nr. 455 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" īstenošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 162. nr.; 2016, 91. nr.; 2017, 126. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 8. punktā skaitli "10" ar skaitli "20".

2. Aizstāt 9.1.1. apakšpunktā vārdu "divus" ar vārdu "četrus".

3. Papildināt noteikumus ar 9.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.3. šo noteikumu 9.1. un 9.2. apakšpunktā neminētajā zemē, kas nekustamā īpašuma valsts kadastrā uzskaitīta pārējo zemju grupā."

4. Aizstāt 17. punktā vārdus un skaitli "ir 70 procenti" ar vārdiem un skaitli "nepārsniedz 70 procentus".

5. Aizstāt 37. punktā skaitli un vārdu "3. apakšpunktā" ar skaitli un vārdu "4. apakšpunktā".

6. Izteikt 40.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"40.8. fiziska persona - augstāko vai vidējo speciālo mežsaimniecisko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (atbilstību oriģinālam apliecina pretendents) vai dokumenta kopiju (atbilstību oriģinālam apliecina pretendents) par mežsaimniecības mācību kursa apguvi Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma "Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi" apakšpasākumā "Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi"."

7. Aizstāt 1. pielikuma IV nodaļā tekstu "Piezīme. 1 Ja vienā nogabalā plānots stādīt vairāku sugu kokus, informāciju par katru koku sugu raksta jaunā rindā" ar šādu tekstu:

"Atbalsta pretendents
 

(fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā adrese,

juridiskai personai - nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese)


   

(datums2)

 

(paraksts2)

 

(tālruņa numurs)

Piezīmes.
1 Ja vienā nogabalā plānots stādīt vairāku sugu kokus, informāciju par katru koku sugu raksta jaunā rindā.
2 Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

8. Izteikt 4. pielikuma A.2. nodaļu šādā redakcijā:

"A.2. Atbalsta pretendentu raksturojošie rādītāji

Atbalsta pretendents ir Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrētas meža īpašnieku biedrības biedrs (jā, nē)  
Atbalstāmajai platībai ir ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas sertifikāts (jā, nē)  
Augstāko vai vidējo speciālo mežsaimniecisko izglītību apliecinošs dokuments (jā, nē)  
Dokuments par mežsaimniecības mācību kursa apguvi Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma "Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi" apakšpasākumā "Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi" (jā, nē)

"

9. Papildināt 4. pielikuma C nodaļu ar 9. punktu šādā redakcijā:

"9.

Dokuments par mežsaimniecības mācību kursa apguvi Lauku attīstības programmas 2014.-2020. pasākuma "Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi" apakšpasākumā "Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi"

kopija

   

"

10. Izteikt 5. pielikuma 5. punktu šādā redakcijā:

"5.

Atbalsta pretendents Pretendentam (fiziskai personai) ir augstākā vai vidējā speciālā mežsaimnieciskā izglītība vai pretendents ir meža īpašnieku kooperatīva (mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības) vai biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrētas meža īpašnieku biedrības biedrs1

10

10"

Pretendents (fiziska persona) ir apguvis mežsaimniecības mācību kursu Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma "Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi" apakšpasākumā "Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi"

5

Pārējie

0

11. Izteikt 6. pielikuma 1. punktu šādā redakcijā:

"1.

Atbalsta pretendents Pretendentam (fiziskai personai) ir augstākā vai vidējā speciālā mežsaimnieciskā izglītība vai pretendents ir meža īpašnieku kooperatīva (mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības) vai biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrētas meža īpašnieku biedrības biedrs1  

10

10"

Pretendents (fiziska persona) ir apguvis mežsaimniecības mācību kursu Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma "Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi" apakšpasākumā "Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi"  

5

12. Papildināt 7. pielikuma 2. nodaļu ar 2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3.

Kopšana              

"

Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs