Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 119

Rīgā 2018. gada 27. februārī (prot. Nr. 13 16. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 352 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.1. pasākuma "Profesionālā rehabilitācija" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 352 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.1. pasākuma "Profesionālā rehabilitācija" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 128. nr.; 2017, 91. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 15.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.1. tiešās personāla izmaksas (finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas un finansējuma saņēmēja projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas) atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktajam, izņemot virsstundas. Ja personāla iesaiste projektā ir nodrošināta saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu, attiecināma ir ne mazāka kā 30 procentu noslodze. Ja pedagogu noslodze saskaņā ar daļlaika izmaksu attiecināmības principu ir mazāka nekā 30 procenti no normālā darba laika, atlīdzības izmaksas ir veicamas saskaņā ar finansējuma saņēmēja personāla atalgojuma politikā noteikto stundas atlīdzības likmi, ņemot vērā nostrādāto stundu skaitu, un šādā gadījumā tiešajās attiecināmajās personāla izmaksās iekļauj tikai mēnešalgu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Personāla atlīdzības izmaksām jābūt līdzvērtīgām ar finansējuma saņēmēja pārējo darbinieku atalgojumu. Sociālās rehabilitācijas atalgojumam paredzētā finansējuma daļa nepārsniedz 10 procentus no profesionālās rehabilitācijas personāla atlīdzības izmaksu finansējuma daļas;".

2. Papildināt 15.2.7. apakšpunktu aiz vārdiem "minētajam personālam" ar vārdiem un skaitli "ja tās nav iekļautas šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētajā veselības apdrošināšanā".

3. Papildināt 16.2. apakšpunktu aiz vārdiem "aprīkojuma iegādes" ar vārdiem "vai nomas".

4. Aizstāt 16.3. apakšpunktā skaitli un vārdus "15 procentus no pārējām programmu ieviešanas izmaksām" ar skaitli un vārdu "50 000 euro".

Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis

Labklājības ministrs Jānis Reirs

02.03.2018