Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 117

Rīgā 2018. gada 27. februārī (prot. Nr. 13 13. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 12. decembra noteikumos Nr. 994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem"

Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma
52. panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2006. gada 12. decembra noteikumos Nr. 994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 200. nr.; 2008, 18., 36.nr.; 2009, 88., 200. nr.; 2011, 78. nr.; 2013, 218. nr.; 2015, 150. nr.; 2017, 178. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 17.3. apakšpunktā vārdus "dabaszinātnes, inženierzinātnes, tehnoloģijas, veselības zinātnes, lauksaimniecības zinātne, meža zinātne, veterinārija" ar vārdiem "dabaszinātnes, inženierzinātnes un tehnoloģijas, medicīnas un veselības zinātnes, lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes".

2. Papildināt noteikumus ar 17.1 punktu šādā redakcijā:

"17.1 Ja absolventi turpina vai ir uzsākuši pedagoģisko darbu, augstskolām piešķir snieguma finansējumu par rezultātiem pedagogu sagatavošanā. Snieguma finansējuma apmēru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

Ba - augstskolai piešķiramo līdzekļu apmērs par rezultātiem pedagogu sagatavošanā;

Bfin - finansējums apakšprogrammā 03.05.00 Snieguma finansējums augstskolu stratēģisko mērķu īstenošanai attiecīgajā kalendāra gadā;

Ia - absolventu skaits, kuri iepriekšējā kalendāra gadā augstskolā ieguvuši grādu vai kvalifikāciju tematiskās grupas "Izglītība" studiju programmās un citās studiju programmās, kuru absolventi iegūst pedagoģisko kvalifikāciju, un kuri pēc absolvēšanas turpina vai gada laikā ir uzsākuši pedagoģisko darbu pirmsskolas, vispārējās, profesionālās (izņemot augstāko izglītības pakāpi), profesionālās tālākizglītības un pilnveides, profesionālās ievirzes un bērnu un jauniešu interešu izglītības iestādēs;

∑Ia - absolventu kopējais skaits, kuri iepriekšējā kalendāra gadā augstskolās, kas pretendē uz snieguma finansējumu par rezultātiem pedagogu sagatavošanā, ieguvuši grādu vai kvalifikāciju tematiskās grupas "Izglītība" studiju programmās un citās studiju programmās, kuru absolventi iegūst pedagoģisko kvalifikāciju, un kuri pēc absolvēšanas turpina vai gada laikā ir uzsākuši pedagoģisko darbu pirmsskolas, vispārējās, profesionālās (izņemot augstāko izglītības pakāpi), profesionālās tālākizglītības un pilnveides, profesionālās ievirzes un bērnu un jauniešu interešu izglītības iestādēs."

3. Aizstāt 18.1 punktā vārdus "snieguma finansējuma aprēķināšanai" ar vārdiem un skaitli "šo noteikumu 17.4. apakšpunktā minētā snieguma finansējuma aprēķināšanai nākamajam finansēšanas periodam".

4. Papildināt noteikumus ar 18.2 punktu šādā redakcijā:

"18.2 Informāciju, kas nepieciešama šo noteikumu 17.1 punktā minētā snieguma finansējuma aprēķināšanai nākamajam finansēšanas periodam, Izglītības un zinātnes ministrija iegūst no Valsts izglītības informācijas sistēmas, izmantojot līdz iepriekšējā gada 1. oktobrim šajā sistēmā ievadīto informāciju par grādu vai kvalifikāciju ieguvušo absolventu skaitu tematiskās grupas "Izglītība" studiju programmās un citās studiju programmās, kuru absolventi iegūst pedagoģisko kvalifikāciju. Informāciju par absolventiem, kuri ir uzsākuši vai turpina pedagoģisko darbu pirmsskolas, vispārējās, profesionālās (izņemot augstāko izglītības pakāpi), profesionālās tālākizglītības un pilnveides, profesionālās ievirzes un bērnu un jauniešu interešu izglītības iestādēs, Izglītības un zinātnes ministrija iegūst no Valsts izglītības informācijas sistēmas līdz kārtējā gada 1. oktobrim. Šo noteikumu 17.1 punktā minētajā kārtībā aprēķināto finansējumu augstskolām piešķir, pamatojoties uz šo noteikumu 20. punktā minētajiem līgumiem."

5. Aizstāt 20. punktā skaitļus un vārdus "14. un 17. punktu" ar skaitļiem un vārdiem "14., 17. un 17.1 punktu".

6. Papildināt noteikumus ar 31.2 un 31.3 punktu šādā redakcijā:

"31.2 Informāciju, kas nepieciešama šo noteikumu 17.1 punktā minētā snieguma finansējuma aprēķināšanai 2018. un 2019. gadam, Izglītības un zinātnes ministrija iegūst no Valsts izglītības informācijas sistēmas, izmantojot līdz 2018. gada 1. aprīlim ievadīto informāciju par grādu vai kvalifikāciju ieguvušo absolventu skaitu tematiskās grupas "Izglītība" studiju programmās un citās studiju programmās, kuru absolventi iegūst pedagoģisko kvalifikāciju. Informāciju par absolventiem, kuri ir uzsākuši vai turpina pedagoģisko darbu pirmsskolas, vispārējās, profesionālās (izņemot augstāko izglītības pakāpi), profesionālās tālākizglītības un pilnveides, profesionālās ievirzes un bērnu un jauniešu interešu izglītības iestādēs, Izglītības un zinātnes ministrija iegūst no Valsts izglītības informācijas sistēmas līdz 2018. gada 1. decembrim. Šo noteikumu 17.1 punktā minētajā kārtībā aprēķināto finansējumu 2018. gadā augstskolām piešķir, pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas izdotu rīkojumu.

31.3 Augstskolas snieguma finansējumu par rezultātiem pedagogu sagatavošanā izmanto studiju un zinātniskā procesa nodrošināšanai pedagoģijas jomā, tai skaitā personāla atlīdzībai, uzturēšanas izdevumu nodrošināšanai un augstskolas stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanai."

Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

02.03.2018