Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 4

Rīgā 2018. gada 4. janvārī (prot. Nr. 1 15. §)
Noteikumi par paziņojumu reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistram
Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas
un Svētā Krēsla līgumu
" 1.2 panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka veidlapas paraugu (pielikums) paziņojumam par Katoļu baznīcas publisko tiesību juridisko personu ierakstīšanu reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā.

2. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2014. gada 1. aprīļa noteikumus Nr. 170 "Noteikumi par pieteikumiem un paziņojumiem ierakstu izdarīšanai reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 67. nr.).

Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
Pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 4. janvāra
noteikumiem Nr. 4
Paziņojums par Katoļu baznīcas publisko tiesību juridisko personu ierakstīšanu reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā
1. Katoļu baznīcas publisko tiesību juridiskās personas nosaukums
 
Reģistrācijas numurs (ja piešķirts)
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Katoļu baznīcas publisko tiesību juridiskās personas adrese

Republikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts, ciems

Ielas nosaukums, mājas nr./nosaukums, korpuss, dzīvokļa nr.

Pasta indekss

     
Ziņas par kanonisko pakļautību
Katoļu baznīcas institūcijas nosaukums
 
Katoļu baznīcas institūcijas reģistrācijas numurs (ja piešķirts)
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
 

Jāņem vērā!

1. Aizpilda atbilstošos paziņojuma punktus.

2. Ja atbilstošajā lapā nepietiek vietas, izmanto vēl vienu veidlapu.

3. Neaizpildītās veidlapas daļas nepievieno.

4. Pirmā un pēdējā lapa jāpievieno vienmēr.

5. Visas lapas numurē.

 
2. Paziņojuma iesniegšanas būtība Atzīmēt ar un aizpildīt atbilstošos paziņojuma punktus, ja nepieciešams
dibināšana

atzīšana

modificēšana → aizpildīt 2.1. apakšpunktu

likvidēšana

2.1. Modificēšana Atzīmēt ar un aizpildīt atbilstošos paziņojuma punktus, ja nepieciešams
mainās nosaukums

mainās adrese

mainās kanoniskā pakļautība

reorganizācija → aizpildīt 2.2. apakšpunktu

2.2. Veiktās reorganizācijas būtība
 
 
3. Datums, kad pieņemts lēmums par Katoļu baznīcas publisko tiesību juridiskās personas dibināšanu, modificēšanu, atzīšanu, likvidēšanu
 
 
4. Informācija par valsts nodevas samaksu Aizpilda, ja pieteikumam nepievieno maksājumu apliecinošu dokumentu, tā atvasinājumu (tai skaitā kopiju, internetbankas izdruku)
Informācija par maksātāju
Juridiska persona
Reģistrācijas numurs

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Nosaukums (firma)
Fiziska persona
Vārds Uzvārds Personas kods (ja personai nav personas koda, norāda dzimšanas datumu)
Informācija par maksājuma dokumentu
Maksājuma datums

|___|___|. |___|___|. |___|___|___|___|.
(diena) (mēnesis)      (gads)

Maksājuma dokumenta numurs
Apmaksātā summa un valūta Maksājuma references numurs
Maksājumu pakalpojuma sniedzēja nosaukums (piemēram, banka)
 
5. Apliecinājums
Apliecinu(-ām), ka visa sniegtā informācija ir patiesa
 
6. Kontaktinformācija saziņai Atzīmēt ar vēlamo
E-pasta adrese _________________________________________________

Tālruņa numurs _____________________________________________

 
7. Persona, kura pilnvarota parakstīt paziņojumu
Vārds Uzvārds Kontakttālrunis
(nav obligāti jānorāda)
Paraksts* Paziņojuma parakstīšanas tiesiskais pamats
Vieta Datums* |___|___|. |___|___|. |___|___|___|___|.
                (diena) (mēnesis)      (gads)
 
Izmanto nepieciešamās lapas. Neaizpildītās veidlapu ailes nosvītro. Visas aizpildītās lapas sanumurē. Prasības neattiecina uz elektronisko dokumentu, ja tas ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs