Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2018. - 29.06.2018. / Pamata
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/40

Rīgā 2017.gada 21.decembrī (prot. Nr.46, 22.p.)
Informācijas iesniegšanas noteikumi elektronisko sakaru nozarē
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"
25.panta pirmo daļu
un Elektronisko sakaru likuma
35.panta pirmo daļu

1. Informācijas iesniegšanas noteikumi elektronisko sakaru nozarē (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā elektronisko sakaru komersants iesniedz informāciju Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk – regulators), kā arī iesniedzamās informācijas veidu, apjomu un iesniegšanas termiņus.

2. Elektronisko sakaru komersants iesniedz informāciju regulatoram tā noteiktajā kārtībā.

3. Elektronisko sakaru komersants, kas mazumtirdzniecībā sniedz platjoslas interneta piekļuves pakalpojumu fiksētā elektronisko sakaru tīklā, divas reizes gadā, līdz 15.janvārim par rādītājiem iepriekšējā kalendārā gada 31.decembrī un līdz 15.jūlijam par rādītājiem esošā kalendārā gada 30.jūnijā, iesniedz regulatoram noteikumu 1.pielikumā noteikto informāciju par platjoslas interneta piekļuves pakalpojuma pieslēgumiem fiksētā elektronisko sakaru tīklā atbilstoši platjoslas interneta piekļuves pakalpojuma nodrošināšanai izmantotajam piekļuves veidam.

4. Elektronisko sakaru komersants, kas mazumtirdzniecībā sniedz platjoslas interneta piekļuves pakalpojumu mobilā elektronisko sakaru tīklā, divas reizes gadā, līdz 15.janvārim par rādītājiem iepriekšējā kalendārā gada 31.decembrī un līdz 15.jūlijam par rādītājiem esošā kalendārā gada 30.jūnijā, iesniedz regulatoram noteikumu 2.pielikumā noteikto informācija par platjoslas interneta piekļuves pakalpojuma rādītājiem mobilā elektronisko sakaru tīklā atbilstoši platjoslas interneta piekļuves pakalpojuma nodrošināšanai izmantotajam piekļuves veidam.

5. Elektronisko sakaru komersants, kas sniedz elektronisko sakaru pakalpojumus galalietotājam un kura ieņēmumi iepriekšējā kalendārajā gadā no šo pakalpojumu sniegšanas ir vismaz 60 000 EUR, reizi gadā līdz 1.augustam iesniedz regulatoram attiecīgā gada 1.jūlijā spēkā esošos galalietotājiem sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu tarifus.

6. Ja elektronisko sakaru komersants uzsāk elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu galalietotājam pēc esošā kalendārā gada 1.augusta vai ja veic izmaiņas spēkā esošajos elektronisko sakaru pakalpojumu tarifos vai to piemērošanas kārtībā un faktiskie vai plānotie ieņēmumi ir vismaz 60 000 EUR gadā, elektronisko sakaru komersants iesniedz regulatoram informāciju par tarifiem vai to izmaiņām ne vēlāk kā viena mēneša laikā no elektronisko sakaru pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas vai tarifu izmaiņu veikšanas.

7. Noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
1. pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2017.gada 21.decembra lēmumam Nr. 1/40
Informācija par platjoslas interneta piekļuves pakalpojuma pieslēgumiem fiksētā elektronisko sakaru tīklā[1]

Elektronisko sakaru komersanta nosaukums

 

Vienotais reģistrācijas numurs

   

Informācija par pieslēgumiem uz

_________.gada 31.decembrī / 30.jūnijā  
                    (norādīt vajadzīgo)  
 

Nr.
p.k.

Piekļuves veids/pieslēguma ātrums

≥256kbiti/s
līdz
<2Mbiti/s

≥2Mbiti/s
līdz
<10Mbiti/s

≥10Mbiti/s
līdz
<30Mbiti/s

≥30Mbiti/s
līdz
<100Mbiti/s

≥100Mbiti/s
līdz
<200Mbiti/s

≥200Mbiti/s
līdz
<400Mbiti/s

≥400Mbiti/s

1.

DSL līniju[2] skaits, kas tiek nodrošinātas, izmantojot: savu tīklu              

2.

pilnībā atsaistītu piekļuvi abonentlīnijai[3]              

3.

kopēju piekļuvi abonentlīnijai[4]              

4.

piekļuvi datu plūsmai[5]              

5.

tālāk pārdošanu (pārpārdošana)              

6.

Piekļuves līniju skaits, kas tiek nodrošinātas, izmantojot: kabeļa modemu[6]              

7.

fiksēto bezvadu piekļuvi (FWA)[7]              

8.

WiMAX[8]              

9.

Ethernet protokolu[9]              

10.

WiFi bezvadu interneta piekļuves punktu              

11.

satelītu tīklu              

12.

NGA[10]līniju skaits, kas tiek nodrošinātas, izmantojot: VDSL[11]              

13.

VDSL2 Vectoring[12]              

14.

FTTH[13]              

16.

FTTB[14]              

17.

DOCSIS3.0 / DOCSIS3.1[15]              

18.

Atsaistītu piekļuvi abonentlīnijai, piekļuvi datu plūsmai vai tālāk pārdošanu (pārpārdošana)              

19.

Cits (norādīt komentāros)              
Komentāri:

[1] Jānorāda mazumtirdzniecībā galalietotājiem sniegtā platjoslas interneta pakalpojuma pieslēgumu punktu skaits, t.i., aktīvo piekļuves līniju skaits atbilstoši izmantotajiem piekļuves veidiem atkarībā no nodrošinātā pieslēguma ātruma, izvairoties no dubultas vai vairākkārtējas uzskaites.

[2] Uzskaitē iekļauj pieslēgumus, kas nodrošināti, izmantojot ciparu abonentlīnijas (DSL1) tehnoloģiju, neieskaitot pieslēgumus, kas nodrošināti, izmantojot ļoti ātrdarbīgu ciparu abonentlīnijas (VDSL2) tehnoloģiju.

[3] Jānorāda pieslēgumu punktu skaits, kas nodrošināti, izmantojot cita operatora sniegtu piekļuves pakalpojumu – piekļuvi elektronisko sakaru piekļuves tīklam ar pilnībā atsaistītu piekļuvi abonentlīnijai vai tās daļai.

[4] Jānorāda pieslēgumu punktu skaits, kas nodrošināti, izmantojot cita operatora sniegtu piekļuves pakalpojumu – piekļuvi elektronisko sakaru piekļuves tīklam ar daļēji atsaistītu jeb kopēju piekļuvi abonentlīnijai vai tās daļai.

[5] Jānorāda pieslēgumu punktu skaits, kas nodrošināti, izmantojot cita operatora sniegtu piekļuves pakalpojumu – piekļuvi datu plūsmai.

[6] Jānorāda pieslēgumu punktu skaits kabeļtelevīzijas tīklā, kas nodrošināti ar optisko un koaksiālo kabeļu hibrīdtīklu, izmantojot DOCSIS3 tehnoloģiju versijas pirms DOCSIS 3.0, uzskaitē neiekļaujot DOCSIS 3.0 vai DOCSIS 3.1 tehnoloģiju pieslēgumus.

[7] Jānorāda pieslēgumu punktu skaits, kas nodrošināti, izmantojot fiksēto bezvadu piekļuvi (FWA4).

[8] Jānorāda galalietotāju skaits, kuriem platjoslas interneta pakalpojums nodrošināts, izmantojot WiMAX5 bezvadu sakaru tehnoloģiju.

[9] Jānorāda pieslēgumu punktu skaitu, kas nodrošināti, izmantojot vara kabeli no vienas ēkas sadales punkta līdz citas ēkas galalietotāja pieslēguma punktam ar datu pārraidi, izmantojot Ethernet protokolu.

[10] Uzskaitē iekļauj pieslēgumus, kas nodrošināti, izmantojot nākamās paaudzes piekļuves (NGA6) kabeļtīklu.

[11] Jānorāda pieslēgumu punktu skaitu, kas nodrošināti, izmantojot ļoti ātrdarbīgu ciparu abonentlīnijas (VDSL) tehnoloģiju, tajā skaitā iekļaujot pieslēgumus ar optisko šķiedru kabeļu nodrošināšanu līdz sadales skapim (FTTN7) kopā ar ļoti ātrdarbīgu ciparu abonentlīniju (VDSL), neieskaitot pieslēgumus, kas nodrošināti, izmantojot VDSL2 Vectoring tehnoloģiju.

[12] Jānorāda pieslēgumu punktu skaits, kas nodrošināti ar ļoti ātrdarbīgu ciparu abonentlīniju, izmantojot trokšņa signālus slāpējošu tehnoloģiju (VDSL2 Vectoring).

[13] Jānorāda pieslēgumu punktu skaits, kas nodrošināti ar optiskās šķiedras kabeli līdz pieslēguma punktam galalietotāja telpā vai galalietotāja telpas robežās (FTTH8).

[14] Jānorāda pieslēgumu punktu skaits, kas nodrošināti ar optiskās šķiedras kabeli līdz ēkai (FTTB9), un no sadales punkta līdz galalietotāja pieslēguma punktam piekļuves līnija tiek nodrošināta ar citu pārraides vidi, kas nav optiskā šķiedra.

[15] Jānorāda pieslēgumu punktu skaits kabeļtelevīzijas tīklā, kas nodrošināti ar optisko un koaksiālo kabeļu hibrīdtīklu, izmantojot DOCSIS 3.0 vai DOCSIS 3.1 tehnoloģiju.

Datums ____. ____. _____________.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu  
 

/paraksts un tā atšifrējums/

   

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

 
tālrunis    
e-pasts    
 
1 angļu val. – Digital Subscriber Line
2 angļu val. – Very High Speed Digital Subscriber Line
3 angļu val. – data over cable service interface specification
4 angļu val. – fixed wireless access
5 angļu val. – worldwide interoperability for microwave access
6 angļu val. – next generation access
7 angļu val. – fibre to the node
8 angļu val. – fibre to the home
9 angļu val. – fibre to the building
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis