Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.31

Liepājā 2017.gada 14.decembrī (prot. Nr.15, 18.§)

Par Liepājas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra saistošo noteikumu Nr.20 "Par nosacījumiem materiālā stāvokļa (īpašuma) novērtēšanai, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.marta
noteikumu Nr.299 "Noteikumi par ģimenes
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu
"
19.4.apakšpunktu

1. Atzīt par spēku zaudējušiem Liepājas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra saistošos noteikumus Nr.20 "PAR NOSACĪJUMIEM MATERIĀLĀ STĀVOKĻA (ĪPAŠUMA) NOVĒRTĒŠANAI, NOSAKOT ATBILSTĪBU TRŪCĪGAS ĢIMENES (PERSONAS) STATUSAM" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 4. nr.).

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

 

Saistošo noteikumu "Par Liepājas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra saistošo noteikumu Nr.20 "Par nosacījumiem materiālā stāvokļa (īpašuma) novērtēšanai, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam atzīšanu par spēku zaudējušiem""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" (turpmāk - noteikumi) 19.4.apakšpunktā ietverto deleģējumu, Liepājas pilsētas dome 2012.gada 22.novembrī apstiprināja saistošos noteikumus Nr.20 "PAR NOSACĪJUMIEM MATERIĀLĀ STĀVOKĻA (ĪPAŠUMA) NOVĒRTĒŠANAI, NOSAKOT ATBILSTĪBU TRŪCĪGAS ĢIMENES (PERSONAS) STATUSAM" (turpmāk - saistošie noteikumi).
2018.gada 1.janvārī stājas spēkā Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumi Nr.356 "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu"", kuros noteikumu 19.4.apakšpunkts ir izteikts jaunā redakcijā un vairs neietver deleģējumu pašvaldībām saistošajos noteikumos noteikt kustamo un nekustamo īpašumu, kurš netiek ņemts vērā, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusa saņemšanai.
Ņemot vērā minēto, pašvaldības saistošie noteikumi ir jāatzīst par spēku zaudējušiem.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekts paredz no 2018.gada 1.janvāra atzīt par spēku zaudējušiem Liepājas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra saistošos noteikumus Nr.20 "PAR NOSACĪJUMIEM MATERIĀLĀ STĀVOKĻA (ĪPAŠUMA) NOVĒRTĒŠANAI, NOSAKOT ATBILSTĪBU TRŪCĪGAS ĢIMENES (PERSONAS) STATUSAM".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav tiešas ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā Nav tiešas ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi tiks nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

01.01.2018