Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 765

Rīgā 2017. gada 19. decembrī (prot. Nr. 63 10. §)

Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu akciju sabiedrības "Latvenergo" pamatkapitālā

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 40. pantu atļaut Ekonomikas ministrijai ieguldīt akciju sabiedrības "Latvenergo" pamatkapitālā kā mantisko ieguldījumu šā rīkojuma pielikumā minētos valsts īpašuma objektus - 72 zemes vienības, 34 būves un no tām 14 būvēs esošās elektroiekārtas ar kopējo valsts mantiskā ieguldījuma vērtību 489 126 euro -, kas ierakstīti zemesgrāmatā uz valsts vārda Ekonomikas ministrijas personā.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens

 

Pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 19. decembra
rīkojumam Nr. 765

Ieguldāmo īpašumu saraksts

Nr.

p. k.

Administratīvā teritorija

Adrese/nosaukums

Īpašuma kadastra numurs

Būves kadastra apzīmējums

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Zemes vienības platība pēc kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem, ha

Mantiskā ieguldījuma vērtība, EUR

1.

Aglonas novads Ezerkalna iela 2, Jaunaglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads

76420010252

 

76420010240

0,0123

11

2.

Aizputes novads Skolas iela 9A, Aizpute, Aizputes novads

64050040118

 

64050040116

0,0120

10

3.

Aizputes novads Atmodas iela 2A, Aizpute, Aizputes novads

64050100214

 

64050100212

0,0052

10

4.

Aizputes novads

 

"Transformatoru apakšstacija TP-4146", Cīravas pagasts, Aizputes novads

64485030003

64480030004007

 

 

1800

5.

Aizputes novads Cepļa iela 1A, Aizpute, Aizputes novads

64050040111

 

64050040099

0,0114

10

6.

Aizputes novads Robežu iela 23E, Aizpute, Aizputes novads

64055090001

64050090021006

 

 

2 300

7.

Aizputes novads "Stacijas Stūri", Kalvenes pagasts, Aizputes novads*

64665050003

64660050182006

 

 

4 230

8.

Auces novads Rūpniecības iela 7A, Bēne, Bēnes pagasts, Auces novads*

46505050037

46500050429001

 

 

2 320

9.

Balvu novads Stacijas iela 23A, Balvi, Balvu novads*

38015010086

38010010466004

 

 

2 630

10.

Ciblas novads "Transformators", Diunokļi, Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads

68980050227

 

68980050226

0,1287

75

11.

Daugavpils Rēzeknes iela 13B, Daugavpils

05000080706

 

05000080034

0,0102

360

12.

Daugavpils novads Transformators STA-6286, "37", Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils novads

44980050687

 

44980050530

0,0136

10

13.

Daugavpils novads Transformators STA-6301, "38", Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils novads

44980050733

 

44980050533

0,0074

10

14.

Dobeles novads "Skudriņu transformators", Bērzes pagasts, Dobeles novads*

46525050025

46520050424001

 

 

2 660

15.

Durbes novads Transformators STP-4307, "Transformators STP-4307", Tadaiķu pagasts, Durbes novads*

64880040045

64880040045001

64880040045

0,0175

2 780

16.

Engures novads TP-7538, Upes iela 33, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads

90660040241

90660040434001

90660040434

0,0150

2 415

17.

Gulbenes novads Ceļmalas TP, "Ceļmalas TP", Ceļmalas, Stradu pagasts, Gulbenes novads

50900040029

 

50900040026

0,0132

10

18.

Jelgava Riņķa iela 39, Jelgava

09005020011

09000020830001

 

 

3 700

19.

Jēkabpils Krasta iela 26A, Jēkabpils*

56015010058

56010012968001

 

 

6 580

20.

Jūrmala Tirzas iela 44A, Jūrmala

13000207007

 

13000207007

0,0382

340

21.

Jūrmala Aizputes iela 1, Jūrmala

13005040020

13000046301009

 

 

3 800

22.

Kandavas novads Abavas iela 36A, Kandava, Kandavas novads

90110010522

 

90110010522

1,5538

17 000

23.

Kārsavas novads "TP-8347", Pudinava, Mērdzenes pagasts, Kārsavas novads

68720020306

 

68720020304

0,0305

18

24.

Kārsavas novads "TP-8407", Elstes, Salnavas pagasts, Kārsavas novads

68940050220

 

68940050218

0,0216

12

25.

Kārsavas novads "TP-8366", Salnava, Salnavas pagasts, Kārsavas novads

68940060377

 

68940060371

0,0101

10

26.

Kokneses novads Vērenes iela 3A, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads

32605140013

32600070010002

 

 

1 700

27.

Krāslavas novads Persteņa iela 2, Krāslava, Krāslavas novads

60010020603

 

60010020561

0,0052

10

28.

Krāslavas novads "TP-4072", Ezerkalns, Krāslavas pagasts, Krāslavas novads

60780010568

 

60780010551

0,0042

10

29.

Krāslavas novads "TP 4035", Robežnieku pagasts, Krāslavas novads

60860040583

 

60860040581

0,0046

10

30.

Krāslavas novads Priežu iela 1A, Robežnieki, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads

60860040584

 

60860040585

0,0102

10

31.

Kuldīgas novads Ventspils iela 23A, Kuldīga, Kuldīgas novads*

62010050120

62010050120001

62010050120

0,0434

10 640

32.

Kuldīgas novads Īsā iela 12, Kuldīga, Kuldīgas novads

62015050018

62010050115008

 

 

2 200

33.

Kuldīgas novads Ventspils iela 102B, Kuldīga, Kuldīgas novads*

62015070012

62010070022002

 

 

2 620

34.

Kuldīgas novads Ventspils iela 108A, Kuldīga, Kuldīgas novads*

62015070013

62010070019005

 

 

2770

35.

Kuldīgas novads Transformators TP-7514, "Transformators TP-7514", Turlavas pagasts, Kuldīgas novads

62920070132

62920070132001

62920070132

0,0556

2 415

36.

Liepāja Šķēdes iela 8, Liepāja

17000110196

 

17000110196

0,0456

5 600

37.

Ludzas novads TP-8102, "TP-8102", Železnieki, Pureņu pagasts, Ludzas novads

68880040331

 

68880040331

0,0038

10

38.

Madonas novads "TP Akmeņsalas", Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads

70440080469

 

70440080468

0,0471

44

39.

Madonas novads "TP 4156", Ozoli, Liezēres pagasts, Madonas novads

70680130268

 

70680130267

0,0074

10

40.

Madonas novads Melioratoru iela 1A, Kusa, Aronas pagasts, Madonas novads*

70425060011

70420060610002

 

 

2 060

41.

Madonas novads Jaunā iela 12, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads*

70740040357

70740040357001

70740040357

0,0072

2 920

42.

Neretas novads TP 7146, "TP 7146", Zalve, Zalves pagasts, Neretas novads

32960060171

 

32960060165

0,0127

10

43.

Neretas novads Vēveru transformators TP-7196, "Vēveru transformators TP-7196", Zalves pagasts, Neretas novads

32960130156

 

32960130155

0,0129

10

44.

Pāvilostas novads Sakas iela 3B, Pāvilosta, Pāvilostas novads

64130050012

64130050012001

64130050012

0,0156

1 725

45.

Pļaviņu novads Austrumi 1, "Austrumi 1", Aiviekstes pagasts, Pļaviņu novads

32420080079

 

32420080079

0,3143

3 300

46.

Pļaviņu novads Austrumlejas, Aiviekstes pagasts, Pļaviņu novads

32420080187

 

32420080081

0,0101

108

47.

Priekules novads "Transformators STP-3240", Kalēti, Kalētu pagasts, Priekules novads*

64640010258

64640010258001

64640010258

0,0439

2750

48.

Raunas novads Saules iela 3, Rozes, Raunas pagasts, Raunas novads

42765020011

42760020224014

 

 

1 800

49.

Rēzekne N. Rancāna iela 54, Rēzekne

21000090423

 

21000090423

0,0170

30

50.

Rēzekne Brāļu Skrindu iela 27, Rēzekne

21000091013

 

21000091013

0,0095

18

51.

Rēzekne Latgales iela 80A, Rēzekne

21000140445

 

21000140445

0,0101

20

52.

Rēzekne Kr. Valdemāra iela 2C, Rēzekne

21000040849

 

21000040849

0,0128

23

53.

Rēzekne Zemnieku iela 59B, Rēzekne

21000060124

 

21000060124

0,0110

21

54.

Rēzekne Zemnieku iela 42A, Rēzekne

21000060408

 

21000060408

0,0213

42

55.

Rēzekne Pulkveža Brieža iela 13B, Rēzekne

21000080622

 

21000080622

0,0134

26

56.

Rēzekne Bērzpils iela 1B, Rēzekne

21000080710

 

21000080710

0,0264

48

57.

Rēzekne Baznīcas iela 22B, Rēzekne

21000091318

 

21000091318

0,0218

42

58.

Rēzeknes novads Transformatoru apakšstacija STA-8416, "Transformatoru apakšstacija STA-8416", Opiņki, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads

68760050439

 

68760050438

0,0198

12

59.

Rēzeknes novads STA-3305, "STA-3305", Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads

78500050497

 

78500050496

0,0199

12

60.

Rēzeknes novads STA-3273, "Transformatoru apakšstacija STA-3273", Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads

78500050498

 

78500050494

0,0199

15

61.

Rēzeknes novads STA-3089, "STA-3089", Dubuļi, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads

78620120431

 

78620120430

0,0148

12

62.

Rēzeknes novads STA-3363, Rītupes iela 13A, Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads

78440020290

 

78440020281

0,0098

10

63.

Rēzeknes novads Transformatoru apakšstacija STA-3225, "Transformatoru apakšstacija STA-3225", Ratnieki, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads

78460030255

 

78460030255

0,1597

92

64.

Rēzeknes novads "Transformatoru apakšstacija STA-5221", Liuža, Kantinieku pagasts, Rēzeknes novads

78600060568

 

78600060569

0,0154

11

65.

Rēzeknes novads STA-3213, "Transformatoru apakšstacija STA-3213", Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads

78680020507

 

78680020507

0,0711

50

66.

Rēzeknes novads Skolas iela 15A, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads

78700031093

 

78700031092

0,0147

15

67.

Rēzeknes novads STA-3307, "STA-3307", Laizāni, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads

78760050140

 

78760050137

0,0152

10

68.

Rēzeknes novads STA-3036, "STA-3036", Dorotpole, Pušas pagasts, Rēzeknes novads

78800040374

 

78800040373

0,0464

27

69.

Rīga Andrejostas iela 19, Rīga

01000112062

 

01000112062

0,8329

324 000

70.

Rīga Vesetas iela 27, Rīga

01000240206

 

01000240205

0,0254

19 800

71.

Rīga Klusā iela 5A, Rīga

01000250037

 

01000250036

0,0067

4 600

72.

Rīga Zvaigžņu iela 8, Rīga

01000360115

 

01000360114

0,0144

11 200

73.

Rīga Mazā Stacijas iela 4, k-1, Rīga

01000650165

 

01000650163

0,0114

1 700

74.

Rīga Ziepju iela 9, Rīga

01000730384

 

01000730360

0,0150

3 400

75.

Rīga Annas iela 3, Rīga

01005230037

01000230076011

 

 

3 400

76.

Rīga Elijas iela 24, Rīga

01005430016

01000430017006

 

 

3 100

77.

Rīga Dzirciema iela 20, k-4, Rīga

01005640021

01000640134004

 

 

6 500

78.

Skrundas novads Raiņa iela 3A, Skrunda, Skrundas novads

62090030323

 

62090030324

0,0080

10

79.

Smiltenes novads SLTP 3558 Palsmanes skola, "SLTP 3558 Palsmanes skola", Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads

94740040459

 

94740040463

0,0042

10

80.

Talsu novads "Transformators 0732", Zvirgzdi, Laidzes pagasts, Talsu novads

88685120006

88680120012004

 

 

700

81.

Talsu novads "Transformators 0657", Lauciene, Laucienes pagasts, Talsu novads*

88705110020

88700110332001

 

 

2 490

82.

Tukuma novads Telegrāfa iela 6A, Tukums, Tukuma novads

90010080387

90010080387001

90010080387

0,0415

1 610

83.

Vaiņodes novads Celtnieku iela 5, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads*

64925060014

64920060990001

 

 

2 250

84.

Ventspils Talsu iela 112B, Ventspils

27005270019

27000270106004

 

 

1 000

85.

Ventspils novads "STP-5115", Tārgales pagasts, Ventspils novads

98660250023

98660250022001

98660250022

0,0098

920

86.

Ventspils novads "STP-5484", Blāzma, Puzes pagasts, Ventspils novads

98600050232

98600050222001

98600050222

0,0107

2 415

87.

Ventspils novads STP-5452, "STP-5452", Usma, Usmas pagasts, Ventspils novads

98740060073

98740060072001

98740060072

0,0093

2 185

88.

Viļakas novads Garnizona iela 10, Viļaka, Viļakas novads

38150030146

38150030146001

38150030146

0,0499

1 380

89.

Viļakas novads TP-3318, Darbnīcu iela 10, Šķilbani, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads

38820020523

 

38820020525

0,0187

17

90.

Viļakas novads TP-3353, Bērzu iela 3A, Rekova, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads

38820040208

 

38820040168

0,0096

10

91.

Viļakas novads TP-3243, Parka iela 14A, Žīguri, Žīguru pagasts, Viļakas novads

38980030158

 

38980030156

0,0352

30

92.

Viļakas novads TP-3222, Viļakas iela 19A, Žīguri, Žīguru pagasts, Viļakas novads

38980030296

 

38980030207

0,0096

10

93.

Viļakas novads Kultūras iela 3B, Žīguri, Žīguru pagasts, Viļakas novads

38980030335

 

38980030304

0,0059

10

94.

Viļānu novads Brīvības iela 21B, Viļāni, Viļānu novads

78170040213

 

78170040213

0,0083

10

Piezīme. * Ēka ar elektroiekārtām.

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens