Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.06.2018. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 715

Rīgā 2017. gada 5. decembrī (prot. Nr. 60 25. §)
Interaktīvo azartspēļu un interaktīvo izložu spēlētāju reģistrācijas un identitātes pārbaudes kārtība
Izdoti saskaņā ar Azartspēļu un izložu likuma 54. pantu, 54.1 panta astoto daļu,
79.1 panta astoto daļu un 80. panta pirmās daļas 1. punktu
(MK 29.05.2018. noteikumu Nr. 300 redakcijā)

1. Noteikumi nosaka:

1.1. interaktīvo azartspēļu un interaktīvo izložu spēlētāju (turpmāk – spēlētājs) reģistrācijas un identitātes pārbaudes kārtību;

1.2. minimālās prasības, kas jāievēro, lai novērstu no interaktīvajām azartspēlēm un interaktīvajām izlozēm atkarīgo spēlētāju turpmāku dalību interaktīvajās azartspēlēs un (vai) interaktīvajās izlozēs;

1.3. nosacījumus un kārtību, kādā spēlētājs tiek izslēgts no interaktīvo azartspēļu vai interaktīvo izložu spēlētāju reģistra (turpmāk arī – spēlētāju reģistrs);

1.4. informācijas glabāšanas termiņu interaktīvo azartspēļu vai interaktīvo izložu spēlētāju reģistrā.

(MK 29.05.2018. noteikumu Nr. 300 redakcijā)

2. (Svītrots ar MK 29.05.2018. noteikumiem Nr. 300)

3. (Svītrots ar MK 29.05.2018. noteikumiem Nr. 300)

4. (Svītrots ar MK 29.05.2018. noteikumiem Nr. 300)

5. Spēlētājam ir tiesības, nosūtot interaktīvās azartspēles vai interaktīvās izlozes organizētājam attiecīgu paziņojumu, pieprasīt, lai viņam tiktu liegta iespēja spēlēt attiecīgā organizētāja organizētās interaktīvās azartspēles vai interaktīvās izlozes un par to tiktu veikta atzīme attiecīgā organizētāja izveidotajā un uzturētajā spēlētāju reģistrā.

(MK 29.05.2018. noteikumu Nr. 300 redakcijā)

6. Interaktīvās azartspēles vai interaktīvās izlozes organizētājs nodrošina, ka spēlētāju reģistrā tiek veikta attiecīga atzīme un ka ar šo noteikumu 5. punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienu spēlētājam tiek liegta iespēja spēlēt interaktīvās azartspēles vai interaktīvās izlozes. Persona, kura iesniegusi šo noteikumu 5. punktā minēto paziņojumu, var to rakstiski atsaukt ne agrāk kā pēc 12 mēnešiem.

(MK 29.05.2018. noteikumu Nr. 300 redakcijā)

7. (Svītrots ar MK 29.05.2018. noteikumiem Nr. 300)

8. Reģistrējoties interaktīvajai azartspēlei vai interaktīvajai izlozei, spēlētājs par sevi sniedz informāciju un triju darbdienu laikā interaktīvās azartspēles vai interaktīvās izlozes organizētājs, izmantojot pieejamos personas identifikācijas līdzekļus, pārbauda viņa identitāti un vecumu. Papildus tam interaktīvās azartspēles vai interaktīvās izlozes organizētājs minētajā laikā pārliecinās, vai spēlētājs nav pieprasījis, lai viņam tiktu liegta iespēja spēlēt attiecīgā organizētāja organizētās interaktīvās azartspēles vai interaktīvās izlozes.

(MK 29.05.2018. noteikumu Nr. 300 redakcijā)

9. Pēc šo noteikumu 8. punktā minētās pārbaudes veikšanas interaktīvās azartspēles vai interaktīvās izlozes organizētājs paziņo spēlētājam par viņa reģistrāciju spēlētāju reģistrā vai reģistrācijas atteikumu.

10. Pēc šo noteikumu 9. punktā minētās spēlētāja reģistrācijas spēlētāju reģistrā interaktīvās azartspēles vai interaktīvās izlozes organizētājs liek spēlētājam izvēlēties vienu no maksimālās likmes noteikšanas metodēm:

10.1. spēlētājs nosaka maksimālo likmi, kuru viņš turpmāk drīkst izdarīt vienā spēlē;

10.2. spēlētājs nosaka maksimālo kopējo likmju summu, ko viņš turpmāk drīkst izdarīt 24 stundu laikā.

(Grozīts ar MK 29.05.2018. noteikumiem Nr. 300)

11. Pēc tam kad spēlētājs izvēlējies maksimālo likmi atbilstoši vienai no šo noteikumu 10. punktā minētajām metodēm, viņš pieslēdzas interaktīvajai azartspēlei vai interaktīvajai izlozei, norādot savu individuālo lietotāja vārdu, kuru spēlētājam piešķīris interaktīvās azartspēles vai interaktīvās izlozes organizētājs, un paroli.

(MK 29.05.2018. noteikumu Nr. 300 redakcijā)

12. (Svītrots ar MK 29.05.2018. noteikumiem Nr. 300)

13. Ja spēlētājs nosūta interaktīvās azartspēles vai interaktīvās izlozes organizētājam paziņojumu par maksimālās likmes palielināšanu, interaktīvās azartspēles vai interaktīvās izlozes organizētājs maksimālo likmi palielina septītajā dienā pēc attiecīgā paziņojuma saņemšanas.

(Grozīts ar MK 29.05.2018. noteikumiem Nr. 300)

14. Interaktīvās azartspēles – veiksmes spēles pa tālruni – organizētājs, nodrošinot spēlētāju uzskaiti, izveido un uztur:

14.1. datubāzi, kurā norāda spēlētāju skaitu, kuri piedalās veiksmes spēlē pa tālruni;

14.2. interaktīvo azartspēļu spēlētāju reģistru, kurā reģistrē tikai laimējušos spēlētājus, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzimšanas datumu.

15. (Svītrots ar MK 29.05.2018. noteikumiem Nr. 300)

16. (Svītrots ar MK 29.05.2018. noteikumiem Nr. 300)

17. (Svītrots ar MK 29.05.2018. noteikumiem Nr. 300)

18. (Svītrots ar MK 29.05.2018. noteikumiem Nr. 300)

19. Interaktīvās azartspēles vai interaktīvās izlozes organizētājs izslēdz spēlētāju no spēlētāju reģistra ar Azartspēļu un izložu likuma 54.1 panta astotajā daļā vai 79.1 panta astotajā daļā minētā paziņojuma saņemšanas dienu un saglabā vēsturisko informāciju piecus gadus pēc pēdējām izmaiņām spēlētāja spēles kontā.

(Grozīts ar MK 29.05.2018. noteikumiem Nr. 300)

20. Ja spēlētājs, kurš iesniedzis Azartspēļu un izložu likuma 54.1 panta astotajā daļā vai 79.1 panta astotajā daļā minēto paziņojumu, ir izmantojis šo noteikumu 5. punktā minētās tiesības, šo noteikumu 19. punktu viņam piemēro pēc tam, kad no šo noteikumu 5. punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas pagājuši 12 mēneši.

(Grozīts ar MK 29.05.2018. noteikumiem Nr. 300)

21. Informāciju, kuru azartspēles vai izlozes organizētājs ieguvis, izpildot Ministru kabineta 2006. gada 17. oktobra noteikumu Nr. 854 "Interaktīvo azartspēļu spēlētāju reģistrācijas un identitātes pārbaudes kārtība" prasības, glabā minētajos noteikumos norādīto laikposmu.

22. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006. gada 17. oktobra noteikumus Nr. 854 "Interaktīvo azartspēļu spēlētāju reģistrācijas un identitātes pārbaudes kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 167. nr.).

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministra vietā –
satiksmes ministrs Uldis Augulis
01.06.2018