Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 665

Rīgā 2017. gada 15. novembrī (prot. Nr. 57 24. §)

Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "1905. gada iela P79" Kokneses pagastā, Kokneses novadā, nodošanu Kokneses novada pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu un likuma "Par autoceļiem" 4. panta pirmo daļu atļaut Satiksmes ministrijai nodot bez atlīdzības Kokneses novada pašvaldības īpašumā valstij piederošo nekustamo īpašumu "1905. gada iela P79" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3260 004 0324) - zemes vienību 1,0 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 004 0323), zemes vienību 1,3 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 013 0563), zemes vienību 0,6 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 013 0579), zemes vienību 2,3 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 014 0311) un uz tām izbūvēto komplekso inženierbūvi - valsts reģionālā autoceļa P79 "Koknese-Ērgļi" posmu 0,0.-3,3. km (būves kadastra apzīmējumi 3260 013 0563 001, 3260 013 0579 001 un 3260 014 0311 001) - Kokneses pagastā, Kokneses novadā (turpmāk - nekustamais īpašums), lai saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2. punktu to izmantotu pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai - pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanai un sanitārās tīrības nodrošināšanai (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole).

2. Kokneses novada pašvaldībai nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Kokneses novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Kokneses novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Satiksmes ministrs Uldis Augulis