Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 632

Rīgā 2017. gada 7. novembrī (prot. Nr. 53 15. §)

Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu zinātniskā institūta "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu un Zinātniskās darbības likuma 21.6 panta piekto daļu atļaut Zemkopības ministrijai nodot bez atlīdzības atvasinātas publiskas personas - zinātniskā institūta "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" (turpmāk - institūts "BIOR") - īpašumā šādus valsts nekustamos īpašumus, kas ierakstīti zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā:

1.1. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 119 0285) - zemes vienību 0,7647 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 119 0285) - Lejupes ielā 3, Rīgā;

1.2. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 619 0020) - trīs būves (būvju kadastra apzīmējumi 0100 119 0285 001, 0100 119 0285 002 un 0100 119 0288 003) - Lejupes ielā 3, Rīgā.

2. Institūtam "BIOR" saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un Zinātniskās darbības likuma 1. panta pirmās daļas 7. punktu un 21.6 panta piekto daļu šā rīkojuma 1. punktā minētos valsts nekustamos īpašumus:

2.1. izmantot zinātniskās darbības funkcijas īstenošanai - veikt zinātnisko darbību, laboratoriskos un diagnostiskos izmeklējumus pārtikas, veterinārmedicīnas, vides, zivsaimniecības un citās bioloģijas nozarēs, attīstot pielietojamos un fundamentālos pētījumus, lai nodrošinātu cilvēku, dzīvnieku un vides veselību, dzīvnieku labturību un drošas un nekaitīgas pārtikas apriti, kā arī zivju un citu ūdens bioloģisko resursu saglabāšanu un sabalansētas un ilgtspējīgas izmantošanas iespējas Latvijā;

2.2. bez atlīdzības nodot valstij, ja tie vairs netiek izmantoti šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Institūtam "BIOR", nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minētajiem nekustamajiem īpašumiem:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr institūts "BIOR" nodrošina šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minēto funkciju īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu nekustamos īpašumus vai to daļas atsavināt vai apgrūtināt ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamos īpašumus ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs