Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 609

Rīgā 2017. gada 25. oktobrī (prot. Nr. 52 9. §)

Par valsts nekustamā īpašuma "Papes novērošanas postenis" Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodošanu Rucavas novada pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu atļaut Finanšu ministrijai nodot bez atlīdzības Rucavas novada pašvaldības īpašumā valsts nekustamo īpašumu "Papes novērošanas postenis" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6484 007 0049) - zemes vienību 0,1400 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6484 007 0049) un divas būves (būvju kadastra apzīmējumi 6484 007 0049 002 un 6484 007 0049 003) - Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā, kopā ar būvi (būves kadastra apzīmējums 6484 007 0049 006) pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2. un 10. punktu - pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanai un sanitārās tīrības nodrošināšanai, saimnieciskās darbības sekmēšanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā un bezdarba samazināšanai.

2. Rucavas novada pašvaldībai šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minēto funkciju īstenošanai.

3. Rucavas novada pašvaldībai pēc šā rīkojuma 1. punktā minētā nekustamā īpašuma pārņemšanas noslēgt līgumu ar Iekšlietu ministriju par personālservitūta nodibināšanu par labu valstij Iekšlietu ministrijas (Nodrošinājuma valsts aģentūras) personā uz būves (būves kadastra apzīmējums 6484 007 0049 004) uzturēšanai nepieciešamo zemes vienības daļu (zemes vienības daļas kadastra apzīmējums 6484 007 0049 8001).

4. Rucavas novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu:

4.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Rucavas novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minēto funkciju īstenošanu;

4.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku;

4.3. norādīt šā rīkojuma 3. punktā minēto personālservitūtu.

5. Šā rīkojuma 4.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola