Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 558

Rīgā 2017. gada 5. oktobrī (prot. Nr. 49 11. §)

Par valsts nekustamo īpašumu Kuldīgas ielā 9A, Rīgā, un Kuldīgas ielā 9B, Rīgā, nodošanu Rīgas Stradiņa universitātes īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu atļaut Finanšu ministrijai nodot bez atlīdzības Rīgas Stradiņa universitātes īpašumā šādus zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā ierakstītos nekustamos īpašumus, lai īstenotu likumā "Par Rīgas Stradiņa universitātes Satversmi" noteiktos uzdevumus - universitātes profilam atbilstošas akadēmiskās un profesionālās izglītības nodrošināšanai, kā arī pētnieciskā darba iespēju veicināšanai medicīnas, veselības un sociālās aprūpes, pedagoģijas, sociālo zinātņu un dabaszinātņu pamatvirzienos:

1.1. valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 063 0197) - zemes vienību 7787 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 063 0197), viesnīcu (būves kadastra apzīmējums 0100 063 0197 001) un arodvidusskolu (būves kadastra apzīmējums 0100 063 0197 002) - Kuldīgas ielā 9A, Rīgā, kopā ar būvi (būves kadastra apzīmējums 0100 063 0197 004) pēc tam, kad tā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiks ierakstīta zemesgrāmatā nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 063 0197) Kuldīgas ielā 9A, Rīgā, sastāvā un īpašuma tiesības uz to tiks nostiprinātas valstij Finanšu ministrijas personā;

1.2. valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 063 0163) - zemes vienību 5489 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 063 0163) - Kuldīgas ielā 9B, Rīgā.

2. Rīgas Stradiņa universitātei šā rīkojuma 1. punktā minētos valsts nekustamos īpašumus bez atlīdzības nodot valstij, ja tie vairs netiek izmantoti šā rīkojuma 1. punktā minēto uzdevumu īstenošanai.

3. Rīgas Stradiņa universitātei, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minētajiem valsts nekustamajiem īpašumiem:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Rīgas Stradiņa universitāte nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minēto uzdevumu īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt valsts nekustamos īpašumus un apgrūtināt tos ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt valsts nekustamos īpašumus ar hipotēku - nepiemēro, ja tie tiek ieķīlāti par labu valstij (Valsts kases personā), lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu.

5. Aicināt Rīgas Stradiņa universitāti atlīdzināt valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" šā rīkojuma 1.2. apakšpunktā minētā nekustamā īpašuma pārvaldīšanas izdevumus 233 euro mēnesī par laikposmu no 2016. gada 19. maija līdz minētā valsts nekustamā īpašuma nodošanai Rīgas Stradiņa universitātes īpašumā.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola