Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 535

Rīgā 2017. gada 26. septembrī (prot. Nr. 48 7. §)

Par valsts nekustamā īpašuma Vasarnīcu ielā 90, Ventspilī, nodošanu Ventspils pilsētas pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu atļaut Aizsardzības ministrijai nodot bez atlīdzības Ventspils pilsētas pašvaldības īpašumā valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 2700 009 0619) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 2700 009 0619) 1,0105 ha platībā un būvi (būves kadastra apzīmējums 2700 009 0619 001) - Vasarnīcu ielā 90, Ventspilī (turpmāk - nekustamais īpašums).

2. Ventspils pilsētas pašvaldībai saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu nekustamo īpašumu:

2.1. izmantot pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2. un 5. punktam - pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanai, sanitārās tīrības nodrošināšanai, kultūras dzīves sekmēšanai, tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanai un tautas jaunrades attīstībai (piemēram, organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai);

2.2. bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minēto funkciju īstenošanai.

3. Ventspils pilsētas pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Ventspils pilsētas pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minēto funkciju īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis