Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 505

Rīgā 2017. gada 14. septembrī (prot. Nr. 45 20. §)

Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu un 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē šādus valsts nekustamos īpašumus, kas ierakstīti zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā:

1.1. valstij piederošās 2/6 domājamās daļas no nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 1700 021 0051) sastāvā esošās būves (būves kadastra apzīmējums 1700 021 0051 001) Ūdens ielā 21, Liepājā, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. un 46.1 panta nosacījumus;

1.2. valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4460 504 0129) - 20 būves (būvju kadastra apzīmējumi: 4460 004 0594 005, 4460 004 0594 006, 4460 004 0594 007, 4460 004 0594 008, 4460 004 0594 009, 4460 004 0594 010, 4460 004 0594 011, 4460 004 0594 012, 4460 004 0594 017, 4460 004 0594 023, 4460 004 0594 024, 4460 004 0594 025, 4460 004 0594 026, 4460 004 0594 035, 4460 004 0594 039, 4460 004 0594 040, 4460 004 0594 041, 4460 004 0594 042, 4460 004 0594 043 un 4460 004 0594 044) - Komunālajā ielā 100C, Kalkūnos, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. panta nosacījumus.

2. Pircēji par nekustamajiem īpašumiem maksā euro.

3. Finanšu ministrijai nodot pircējiem šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus 30 dienu laikā no pirkuma līgumu noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgus pieņemšanas un nodošanas aktus.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola