Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 492

Rīgā 2017. gada 8. septembrī (prot. Nr. 43 6. §)

Par nekustamā īpašuma "Sakņu pagrabs" Višķu pagastā, Daugavpils novadā, pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu

1. Ņemot vērā, ka Daugavpils novada pašvaldības īpašumā nodotais nekustamais īpašums netiek izmantots Ministru kabineta 2015. gada 15. jūlija rīkojuma Nr. 383 "Par valsts nekustamā īpašuma "Sakņu pagrabs" Višķu pagastā, Daugavpils novadā, nodošanu bez atlīdzības Daugavpils novada pašvaldības īpašumā" 1. punktā minēto pašvaldības funkciju īstenošanai, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu pārņemt bez atlīdzības valsts īpašumā un nodot Finanšu ministrijas valdījumā nekustamo īpašumu "Sakņu pagrabs" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4498 005 0451) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4498 005 0451) 1,4 ha platībā un divas būves (būvju kadastra apzīmējumi 4498 005 0451 001 un 4498 005 0451 002) - Višķu pagastā, Daugavpils novadā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz Daugavpils novada pašvaldības vārda.

2. Finanšu ministrijai šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierakstīt zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā.

3. Pēc šā rīkojuma 2. punktā minētā uzdevuma izpildes atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu un 5. panta pirmo daļu.

4. Pircējs par nekustamo īpašumu maksā euro.

5. Finanšu ministrijai nodot pircējam šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu 30 dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgu pieņemšanas un nodošanas aktu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola