Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 439

Rīgā 2017. gada 16. augustā (prot. Nr. 39 35. §)

Par Aizputes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu un 43. pantu un Meža likuma 4. panta otro daļu pārņemt bez atlīdzības valsts īpašumā un nodot Zemkopības ministrijas valdījumā Aizputes novada pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu "Dekšņu ceļš" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6442 007 0340) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 6442 007 0340) 0,3619 ha platībā un uz tās esošo infrastruktūras objektu - ceļu (būves kadastra apzīmējums 6442 005 0340 001) - Aizputes pagastā, Aizputes novadā (turpmāk - nekustamais īpašums).

2. Zemkopības ministrijai nekustamo īpašumu izmantot valsts meža apsaimniekošanas un aizsardzības funkcijas īstenošanai.

3. Zemkopības ministrijai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Zemkopības ministrija nodrošina šā rīkojuma 2. punktā minētās funkcijas īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku;

3.3. norādīt, ka Zemkopības ministrija nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodod Aizputes novada pašvaldībai, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 2. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs