Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 06.11.2019. - 14.07.2020. / Vēsturiskā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 422

Rīgā 2017. gada 10. augustā (prot. Nr. 38 62. §)
Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" un 2.2.1.2. pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" projektu iesniegumu atlases 2. kārtas projektu sarakstu Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodam

1. Apstiprināt darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" (turpmāk – 2.2.1. specifiskais atbalsta mērķis) 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" (turpmāk – 2.2.1.1. pasākums) un 2.2.1.2. pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" (turpmāk – 2.2.1.2. pasākums) projektu iesniegumu atlases 2. kārtas projektu sarakstu Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodam (pielikums).

2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un līdz 2017. gada 1. oktobrim iesniegt Ministru kabinetā kā Ministru kabineta lietu tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumos Nr. 653 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi" īstenošanas noteikumi" un tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2016. gada 8. marta noteikumos Nr. 151 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.2. pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" īstenošanas noteikumi", paredzot finansējuma pārdali 2 100 000 euro apmērā no 2.2.1.2. pasākuma uz 2.2.1.1. pasākumu.

3.  No 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa nesadalītā finansējuma 450 000 euro novirzīt 2.2.1.1. pasākuma 1. kārtas projekta "Vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls" īstenošanai.

4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, saskaņojot 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākumu projektu iekļaušanu valsts vienotajā informācijas komunikāciju tehnoloģiju mērķarhitektūrā (attiecīgus Ministru kabineta rīkojumu projektus), nodrošināt, ka līdz pozitīva Eiropas Komisijas lēmuma saņemšanai par snieguma ietvara izpildi 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākumu apstiprināto projektu iesniegumos norādītā summa nedrīkst pārsniegt 142 297 570 euro.

5.  2.2.1.1. pasākuma un 2.2.1.2. pasākuma projektu iesniegumu atlases 2. kārtas projektu detalizēto aprakstu iesniegšanas termiņš Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā ir 2018. gada 1. decembris.

(MK 18.07.2018. rīkojuma Nr. 341 redakcijā)

6. No 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros finansētā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 1. kārtas 2.2.1.1. pasākuma projekta "Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma" novirzīt 98 536 euro šā rīkojuma pielikumā minētajam 2.2.1.1. pasākuma projektam "Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma – 2. kārta.

(MK 06.11.2019. rīkojuma Nr. 565 redakcijā)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
Pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 10. augusta
rīkojumam Nr. 422
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" un 2.2.1.2. pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" projektu iesniegumu atlases 2. kārtas projektu saraksts Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodam

(Pielikums grozīts ar MK 18.07.2018. rīkojumu Nr. 341; MK 06.11.2019. rīkojumu Nr. 565)

Nr. p. k. Nozares ministrija/ institūcija Projekta nosaukums Plānotais finansējums
(euro)
Ekonomikas ministrija  
1. Centrālā statistikas pārvalde Ārējās tirdzniecības statistikas datu apstrādes sistēma 425 000
2. Būvniecības kontroles valsts birojs Būvniecības procesu un IS attīstība (2. kārta)

3 075 000

Finanšu ministrija  
3. Valsts ieņēmumu dienests Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija (Maksājumu uzskaites un uzkrājuma princips) 4 530 000
Iekšlietu ministrija  
4. Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs Jaunās paaudzes Iekšlietu integrētā informācijas sistēma 3 800 000
Izglītības un zinātnes ministrija
5. Izglītības un zinātnes ministrija Valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa pilnveide 3 500 000
Kultūras ministrija  
6. Latvijas Nacionālā bibliotēka Kultūras mantojuma satura digitalizācija (2. kārta) (projekts tiks īstenots 2.2.1.2. pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" ietvaros) 3 900 000
7. Kultūras informācijas sistēmu centrs Mašīntulkošana (2. kārta) 990 000
Labklājības ministrija  
8. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija Invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana 1 300 000
9. Labklājības ministrija Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta informācijas sistēma (2. kārta) 700 000
10. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra Publisko pakalpojumu daudzkanālu piegādes tehnoloģisko risinājumu izveide Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumu nodrošināšanai 2 500 000
Satiksmes ministrija  
11. Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs LVDC tīkls, drošības platforma un LVDC "koplietošanas daļa" 2 000 000
Tieslietu ministrija  
12. Valsts zemes dienests Kadastra informācijas sistēmas modernizācija un datu pakalpojumu attīstība 4 500 000
12.1 Tieslietu ministrija Jaunas Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana (ESTAPIKS 2) 500 000
Veselības ministrija  
13. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas attīstība (2. kārta) 4 770 000
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  
14. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma – 2. kārta 4 699 376
Zemkopības ministrija  
15. Zemkopības ministrija Zemkopības ministrijas un tās pakļautībā esošo iestāžu IKT attīstība (2. kārta) 3 000 000
Finansējums kopā 44 189 376
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
06.11.2019