Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 416

Rīgā 2017. gada 9. augustā (prot. Nr. 38 54. §)

Par valsts meža zemes nodošanu Priekules novada pašvaldības īpašumā

1. Pamatojoties uz Meža likuma 44. panta ceturtās daļas 2. punkta "c" apakšpunktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu, atļaut Zemkopības ministrijai nodot bez atlīdzības Priekules novada pašvaldības īpašumā valsts nekustamā īpašuma "Kalētu Priediens" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6464 001 0281) Kalētu pagastā, Priekules novadā, sastāvā esošo zemes vienību 73,85 ha platībā (kadastra apzīmējums 6464 001 0161), tai skaitā valsts meža zemi 63,12 ha platībā (turpmāk - nekustamais īpašums), lai to izmantotu pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai - parka ierīkošanai un uzturēšanai.

2. Priekules novada pašvaldībai nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Priekules novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Priekules novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij Valsts kases personā, lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs