Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 415

Rīgā 2017. gada 9. augustā (prot. Nr. 38 53. §)

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu un 43. pantu un Meža likuma 4. panta otro daļu pārņemt bez atlīdzības valsts īpašumā un nodot Zemkopības ministrijas valdījumā šādus Alūksnes novada pašvaldības īpašumā esošos nekustamos īpašumus:

1.1. nekustamo īpašumu "Ceļš Ploskums-Sarkanīte" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3656 002 0045) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 3656 002 0043) 0,06 ha platībā un uz tās esošo infrastruktūras objektu - ceļu (būves kadastra apzīmējums 3656 002 0043 001) - Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā;

1.2. nekustamo īpašumu "Ceļš Aizupītes-Strautiņi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3688 004 0027) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 3688 004 0027) 0,08 ha platībā un uz tās esošo infrastruktūras objektu - ceļu (būves kadastra apzīmējums 3688 004 0027 001) - Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā.

2. Zemkopības ministrijai šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus izmantot valsts meža apsaimniekošanas un aizsardzības funkcijas īstenošanai.

3. Zemkopības ministrijai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minētajiem nekustamajiem īpašumiem:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Zemkopības ministrija nodrošina šā rīkojuma 2. punktā minētās funkcijas īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku;

3.3. norādīt, ka Zemkopības ministrija nekustamos īpašumus bez atlīdzības nodod Alūksnes novada pašvaldībai, ja tie vairs netiek izmantoti šā rīkojuma 2. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs