Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 414

Rīgā 2017. gada 9. augustā (prot. Nr. 38 52. §)

Par valsts nekustamā īpašuma "Autoceļš "Darvdedži-Kažoki"" Stīpniekos, Olaines pagastā, Olaines novadā, nodošanu Olaines novada pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu atļaut Zemkopības ministrijai nodot bez atlīdzības Olaines novada pašvaldības īpašumā valsts nekustamo īpašumu "Autoceļš "Darvdedži-Kažoki"" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8080 018 0133) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8080 018 0759) 2,84 ha platībā un uz tās esošo infrastruktūras objektu - ceļu (būves kadastra apzīmējums 8080 018 0759 002) - Stīpniekos, Olaines pagastā, Olaines novadā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā (turpmāk - nekustamais īpašums), pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2. punktu - ielu, ceļu un laukumu būvniecībai, rekonstruēšanai un uzturēšanai.

2. Olaines novada pašvaldībai nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Olaines novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Olaines novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs