Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 400

Rīgā 2017. gada 9. augustā (prot. Nr. 38 12. §)

Par zemes vienības saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un valsts nekustamo īpašumu pārdošanu

1. Saglabāt valsts īpašumā un nodot Finanšu ministrijas valdījumā valstij piekritīgo (rezerves zemes fondā ieskaitīto) zemes vienību "Strautnieki 2" (zemes vienības kadastra apzīmējums 8064 003 0397) 0,1900 ha platībā Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā.

2. Finanšu ministrijai šā rīkojuma 1. punktā minēto zemes vienību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierakstīt zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā.

3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu un 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē šādus valsts nekustamos īpašumus:

3.1. valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 563 0082) - būvi (būves kadastra apzīmējums 0100 063 2043 005) - Slokas ielā 54A, Rīgā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. panta nosacījumus;

3.2. valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 591 0138) - būvi (būves kadastra apzīmējums 0100 091 0099 004) - Ezermalas ielā 4, Rīgā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. panta nosacījumus;

3.3. 1/5 domājamo daļu no valsts nekustamā īpašuma "Gaujienas veikals" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3648 505 0001) - būves (būves kadastra apzīmējums 3648 005 0180 001) - Gaujienā, Gaujienas pagastā, Apes novadā, kas ierakstīta zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. panta nosacījumus;

3.4. valsts nekustamo īpašumu "Strautnieki 2" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8064 503 0005) - trīs būves (būvju kadastra apzīmējumi 8064 003 0397 001, 8064 003 0397 002, 8064 003 0397 003) - Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā, kopā ar šā rīkojuma 1. punktā minēto zemes vienību pēc tam, kad tā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nostiprināta zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā.

4. Pircēji par nekustamajiem īpašumiem maksā euro.

5. Attiecīgajiem nekustamo īpašumu valdītājiem nodot pircējiem šā rīkojuma 3. punktā minētos nekustamos īpašumus 30 dienu laikā no pirkuma līgumu noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgus pieņemšanas un nodošanas aktus.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs