Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 398

Rīgā 2017. gada 9. augustā (prot. Nr. 38 10. §)

Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu un 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē šādus valsts nekustamos īpašumus, kas ierakstīti zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā:

1.1. 6/100 domājamās daļas no nekustamā īpašuma "Ošu gatve" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8060 002 0760) - zemes vienības 3430 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8060 002 0760) - Garkalnes novadā, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. panta nosacījumus;

1.2. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6601 005 0096) - zemes vienību 1969 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6601 005 0096) un būvi (būves kadastra apzīmējums 6601 005 0096 001) - Ganību ielā 2A, Limbažos, Limbažu novadā.

2. Pircējs par nekustamajiem īpašumiem maksā euro.

3. Finanšu ministrijai nodot pircējiem šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus 30 dienu laikā no pirkumu līguma noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgus pieņemšanas un nodošanas aktus.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs