Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 371

Rīgā 2017. gada 18. jūlijā (prot. Nr. 36 20. §)

Par valsts meža zemes nodošanu Rojas novada pašvaldības īpašumā

1. Pamatojoties uz Meža likuma 44. panta ceturtās daļas 2. punkta "b" apakšpunktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu, atļaut Zemkopības ministrijai nodot bez atlīdzības Rojas novada pašvaldības īpašumā šādus valsts nekustamos īpašumus pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai - kapsētas izveidošanai un uzturēšanai:

1.1. valsts nekustamo īpašumu "Rojas meža kapi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8882 008 1070) - zemes vienību 2,53 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8882 008 1068), tai skaitā meža zemi 2,45 ha platībā, - Rojas novadā;

1.2. valsts nekustamo īpašumu "Melnsila jaunie kapi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8882 002 0294) - zemes vienību 0,496 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8882 002 0280), tai skaitā meža zemi 0,496 ha platībā, - Rojas novadā.

2. Rojas novada pašvaldībai šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus bez atlīdzības nodot valstij, ja tie vairs netiek izmantoti šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Rojas novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minētajiem nekustamajiem īpašumiem:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Rojas novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamos īpašumus un apgrūtināt tos ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamos īpašumus ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamie īpašumi tiek ieķīlāti par labu valstij (Valsts kases personā), lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministra vietā -
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola