Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 354

Rīgā 2017. gada 12. jūlijā (prot. Nr. 35 11. §)

Par valsts nekustamā īpašuma Doma laukumā 8, Rīgā, ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Radio" pamatkapitālā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 40. pantu, kā arī lai atbilstoši Civillikuma 968. pantam īstenotu nekustamā īpašuma vienotības principu, atļaut Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei ieguldīt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Radio" pamatkapitālā kā mantisko ieguldījumu valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 01000060029) - zemes vienību 1 539 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 01000060029) - 1 030 000 euro vērtībā Doma laukumā 8, Rīgā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Kultūras ministrijas personā (turpmāk - nekustamais īpašums).

2. Vienlaikus ar šā rīkojuma 1. punktā minētā nekustamā īpašuma ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Radio" pamatkapitālā Finanšu ministrijai un valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Radio" noslēgt līgumu par reālservitūta nodibināšanu par labu Finanšu ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma (kadastra Nr. 0100 006 0025) Smilšu ielā 1, Rīgā, sastāvā esošajai administratīvajai ēkai (būves kadastra apzīmējums 0100 006 0025 001).

3. Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Radio", nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu, norādīt šā rīkojuma 2. punktā minēto servitūtu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Kultūras ministre Dace Melbārde