Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.73

Rīgā 2017.gada 6.jūlijā (prot. Nr.23, 7.p.)

Par akciju sabiedrības "Valmieras Enerģija" saražotās siltumenerģijas tarifu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2016.gada 22.decembrī saņēma akciju sabiedrības "Valmieras Enerģija", vienotais reģistrācijas numurs: 44103016580, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 (turpmāk - AS "Valmieras Enerģija"), 2016.gada 21.decembra iesniegumu Nr. VE1/2016-21 ar tam pievienotajiem saražotās siltumenerģijas tarifu projektiem un 2017.gada 15.februārī, 2017.gada 26.maijā, 2017.gada 14.jūnijā, 2017.gada 21.jūnijā - papildu informāciju un tarifu projektu precizējumus (2017.gada 14.februāris Nr. VE1/2017-04, 2017.gada 26.maijs Nr. VE1/2017-16, 2017.gada 14.jūnijs Nr. VE1/2017-17, 2017.gada 20.jūnijs Nr. VE1/2017-21, 2017.gada 21.jūnijs Nr. VE1/2017-22) (turpmāk - tarifa projekts).

Regulators konstatē un secina

1. Tarifa projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 19.panta pirmajai daļai un 20.pantam.

2. AS "Valmieras Enerģija" paziņojumu par tarifa projekta iesniegšanu Regulatoram publicēja 2017.gada 5.janvārī, 2017.gada 23.februārī, 2017.gada 8.martā (Latvijas Vēstnesis, 2017, 5.nr., 41.nr., 50.nr.). Priekšlikumi un ieteikumi par iesniegto tarifa projektu Regulatorā nav saņemti.

3. Regulators ir izvērtējis tarifa projektu un tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifa projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu AS "Valmieras Enerģija" saražotās siltumenerģijas izmaksas.

4. Regulatora padomes sēdē AS "Valmieras Enerģija" pārstāvis uzturēja lūgumu apstiprināt iesniegto tarifa projektu.

Saskaņā ar Metodikas 5., 14.punktu, 31.22.apakšpunktu, 43.1 un 48.punktu, likuma "Par akcīzes nodokli" 6.1 panta pirmo daļu, 15.1 panta pirmās daļas 1.punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.pantu un 21.panta piekto daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. apstiprināt AS "Valmieras Enerģija" saražotās siltumenerģijas tarifu (bez pievienotās vērtības nodokļa) 41,28 EUR/MWh;

2. noteikt, ka lēmuma 1.punktā apstiprinātais tarifs stājas spēkā 2017.gada 10.augustā;

3. atcelt no 2017.gada 10.augusta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2011.gada 21.septembra lēmumu Nr.295 "Par akciju sabiedrības "Valmieras enerģija" koģenerācijas stacijās saražotās siltumenerģijas tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 152.nr.).

Ja mainās tarifu ietekmējošie faktori, Regulators var ierosināt tarifa pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis

06.07.2017