Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 341

Rīgā 2017. gada 4. jūlijā (prot. Nr. 33 31. §)

Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Zāļu ielā 36, Priekulē, Priekules novadā, nodošanu Priekules novada pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu Valsts ieņēmumu dienestam nodot bez atlīdzības Priekules novada pašvaldības īpašumā valstij piekrītošo nekustamo īpašumu (kadastra Nr. 6415 004 0112) - zemes vienību 0,1266 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6415 004 0112), dzīvojamo ēku (būves kadastra apzīmējums 6415 004 0112 001), kūti (būves kadastra apzīmējums 6415 004 0112 002) un šķūni (būves kadastra apzīmējums 6415 004 0112 003) - Zāļu ielā 36, Priekulē, Priekules novadā (turpmāk - nekustamais īpašums), pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai - palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanai.

2. Priekules novada pašvaldībai nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Priekules novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Priekules novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministra vietā - tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs