Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Sporta likumā

Izdarīt Sporta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23. nr.; 2003, 23. nr.; 2004, 5. nr.; 2005, 14. nr.; 2006, 24. nr.; 2009, 6., 13. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2016, 31., 82. nr.) šādus grozījumus:

1. 10. pantā:

papildināt otro daļu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā:

"Par sporta kluba biedru var būt arī sporta izglītības iestāde, kurai nav juridiskās personas statusa, ja tiek ievērots šā panta 3.1 daļā noteiktais.";

papildināt trešo daļu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā:

"Par sporta federācijas biedru var būt arī sporta izglītības iestāde, kurai nav juridiskās personas statusa, ja tiek ievērots šā panta 3.1 daļā noteiktais.";

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Sporta izglītības iestāde, kurai nav juridiskās personas statusa, var būt par sporta kluba vai sporta federācijas biedru, ja ir saņemts attiecīgs tās dibinātāja pilnvarojums. Valsts dibinātai sporta izglītības iestādei attiecīgu pilnvarojumu apstiprina ar Ministru kabineta lēmumu, bet pašvaldības dibinātai sporta izglītības iestādei - ar pašvaldības domes lēmumu."

2. Papildināt 10.1 panta pirmās daļas 4. punktu ar vārdiem "vai sporta izglītības iestādes, kurām nav juridiskās personas statusa".

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Sporta izglītības iestāde, kura par sporta kluba vai sporta federācijas biedru uzņemta līdz šā likuma 10. panta 3.1 daļas spēkā stāšanās dienai, saglabā savas sporta kluba vai sporta federācijas biedra tiesības arī pēc minētā noteikuma spēkā stāšanās, izņemot gadījumu, kad sporta izglītības iestādes dibinātājs pieņēmis lēmumu par izglītības iestādes atsaukšanu no dalības sporta klubā vai sporta federācijā."

Likums stājas spēkā 2017. gada 1. jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 22. jūnijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 29. jūnijā

01.07.2017