Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 314

Rīgā 2017. gada 6. jūnijā (prot. Nr. 29 41. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 319 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 319 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 104. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 4.3. apakšpunktā skaitli "30 527 277" ar skaitli "33 802 200".

2. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 105 073 678 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums - 89 312 625 euro un privātais finansējums - vismaz 15 761 053 euro."

3. Izteikt 9. un 10. punktu šādā redakcijā:

"9. Finansējuma saņēmējiem plānotais maksimālais Kohēzijas fonda finansējums ir:

9.1. Rīgas brīvostas pārvaldei - 24 704 209 euro;

9.2. Ventspils brīvostas pārvaldei - 32 304 208 euro;

9.3. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei - 32 304 208 euro.

10. Pieejamais kopējais attiecināmais finansējums līdz 2018. gada 31. decembrim, lai slēgtu līgumus par projektu īstenošanu, ir 98 573 116 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums - 83 787 148 euro un privātais finansējums - ne mazāk kā 14 785 968 euro. No 2019. gada 1. janvāra atbildīgā iestāde pēc Eiropas Komisijas lēmuma par snieguma ietvara izpildi var ierosināt palielināt pieejamo attiecināmo finansējumu līdz šo noteikumu 7. un 9. punktā minētajam apmēram."

4. Papildināt noteikumus ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Finansējuma saņēmējiem līdz 2018. gada 31. decembrim pieejamais maksimālais Kohēzijas fonda finansējums ir:

10.1 1. Rīgas brīvostas pārvaldei - 23 175 842 euro;

10.1 2. Ventspils brīvostas pārvaldei - 30 305 653 euro;

10.1 3. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei - 30 305 653 euro."

5. Papildināt noteikumus ar 16.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.5. kuģu ceļu uzlabošana, lai paaugstinātu kuģošanas drošību."

6. Papildināt noteikumus ar 17.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.10. kuģu ceļu padziļināšanas, paplašināšanas un iztaisnošanas izmaksas."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Satiksmes ministrs Uldis Augulis