Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 290

Rīgā 2017. gada 7. jūnijā (prot. Nr. 29 21. §)

Par valsts zemes vienības Flotes ielā 2, Rīgā, daļas nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu atļaut Finanšu ministrijai nodot bez atlīdzības Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā valsts nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 103 2098) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 103 2098) daļu aptuveni 264 m2 kopplatībā, kas atrodas ielu teritorijā (sarkanajās līnijās), - Flotes ielā 2, Rīgā, pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2. punktu - pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanai un sanitārās tīrības nodrošināšanai.

2. Lūgt Rīgas pilsētas pašvaldībai veikt nepieciešamās darbības, lai no valsts nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 103 2098) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 103 2098) Flotes ielā 2, Rīgā, nodalītu zemes vienības daļu aptuveni 264 m2 platībā atsevišķā nekustamajā īpašumā (turpmāk - nekustamais īpašums).

3. Rīgas pilsētas pašvaldībai nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

4. Rīgas pilsētas pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:

4.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanu;

4.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

5. Šā rīkojuma 4.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja tas tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola