Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 253

Rīgā 2017. gada 24. maijā (prot. Nr. 27 15. §)

Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu Amatas novada pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu un likuma "Par autoceļiem" 4. panta pirmo daļu atļaut Satiksmes ministrijai nodot bez atlīdzības Amatas novada pašvaldības īpašumā valstij piekrītošo nekustamo īpašumu "V352" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4278 004 0125) - zemes vienību 2,48 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4278 0010088) un zemes vienību 1,82 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4278 004 0125) - Skujenes pagastā, Amatas novadā, un nekustamo īpašumu "V352" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4268 005 0098) - zemes vienību 2,02 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4268 005 0098) - Nītaures pagastā, Amatas novadā, un tajos izbūvēto komplekso inženierbūvi - valsts vietējā autoceļa V352 "Siši-Ķēči" posmu 0,0.-5,1. km (būves kadastra apzīmējums 4268 005 0098 001) (turpmāk - nekustamie īpašumi), lai saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2. punktu tos izmantotu pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai - pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanai un sanitārās tīrības nodrošināšanai (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole).

2. Amatas novada pašvaldībai nekustamos īpašumus bez atlīdzības nodot valstij, ja tie vairs netiek izmantoti šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Amatas novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamajiem īpašumiem:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Amatas novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamos īpašumus un apgrūtināt tos ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamos īpašumus ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamie īpašumi tiek ieķīlāti par labu valstij (Valsts kases personā), lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Satiksmes ministrs Uldis Augulis