Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 238

Rīgā 2017. gada 17. maijā (prot. Nr. 25 4. §)

Par zemes vienības Baltāsbaznīcas ielā 29, Rīgā, valstij piederošo 4/21 domājamo daļu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu atļaut Finanšu ministrijai nodot bez atlīdzības Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā valstij piederošās 4/21 domājamās daļas no nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 111 0769) - zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 1110 769) 0,4120 ha platībā - Baltāsbaznīcas ielā 29, Rīgā, kas ierakstītas zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā, lai saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 4. punktu to izmantotu pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai - gādātu par iedzīvotāju izglītību (pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs).

2. Rīgas pilsētas pašvaldībai šā rīkojuma 1. punktā minētās valstij piederošās nekustamā īpašuma domājamās daļas bez atlīdzības nodot valstij, ja tās vairs netiek izmantotas šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Rīgas pilsētas pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minētajām valstij piederošajām nekustamā īpašuma domājamām daļām:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt valstij piederošās nekustamā īpašuma domājamās daļas un apgrūtināt tās ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt valstij piederošās nekustamā īpašuma domājamās daļas ar hipotēku - nepiemēro, ja tās tiek ieķīlātas par labu valstij (Valsts kases personā), lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola