Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 234

Rīgā 2017. gada 10. maijā (prot. Nr. 23 11. §)

Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu atļaut Zemkopības ministrijai nodot bez atlīdzības attiecīgo administratīvo teritoriju pašvaldību īpašumā šādus valsts nekustamos īpašumus, kas ierakstīti zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā:

1.1. nekustamo īpašumu "Mežsaimniecība 3" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8048 004 1063) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8048 004 0475) 1332 m2 platībā un divas būves (būvju kadastra apzīmējumi 8048 004 0530 002 un 8048 004 0530 003) - Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā;

1.2. nekustamo īpašumu "Čiekurīši" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6284 006 0435) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 6284 006 0435) 0,5093 ha platībā un sešas būves (būvju kadastra apzīmējumi 6284 006 0435 001, 6284 006 0435 002, 6284 006 0435 003, 6284 006 0435 004, 6284 006 0435 005 un 6284 006 0435 006) - Manģenes ielā 2, Mežvaldē, Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā.

2. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 1. un 9. punktu:

2.1. Babītes novada pašvaldībai šā rīkojuma 1.1. apakšpunktā minēto nekustamo īpašumu izmantot pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai - iedzīvotājiem nepieciešamo komunālo pakalpojumu nodrošināšanai (ūdensapgāde un kanalizācija, siltumapgāde, sadzīves atkritumu apsaimniekošana, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;

2.2. Kuldīgas novada pašvaldībai šā rīkojuma 1.2. apakšpunktā minēto nekustamo īpašumu izmantot pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai -palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.

3. Pašvaldībām šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus bez atlīdzības nodot valstij, ja tie vairs netiek izmantoti šā rīkojuma 2. punktā minēto funkciju īstenošanai.

4. Pašvaldībām, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minētajiem nekustamajiem īpašumiem:

4.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr pašvaldības nodrošina šā rīkojuma 2. punktā minēto funkciju īstenošanu;

4.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

5. Šā rīkojuma 4.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs