Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 168

Rīgā 2017. gada 4. aprīlī (prot. Nr. 18 3. §)

Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ata Kronvalda ielā 56, Cēsīs, Cēsu novadā, 3459/12617 domājamo daļu pārņemšanu valsts īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu un 43. pantu pārņemt bez atlīdzības valsts īpašumā un nodot Aizsardzības ministrijas valdījumā Cēsu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4201 009 0423) - zemes vienības 0,6098 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 009 0423) un dzīvojamās ēkas - jaunbūves 2 000,1 m2 platībā (būves kadastra apzīmējums 4201 009 0407 001) - 3459/12617 domājamās daļas Ata Kronvalda ielā 56, Cēsīs, Cēsu novadā (turpmāk - nekustamais īpašums).

2. Aizsardzības ministrijai nekustamo īpašumu izmantot valsts aizsardzības funkcijas īstenošanai, nodrošinot Nacionālo bruņoto spēku karavīrus ar papildu dzīvojamo platību.

3. Aizsardzības ministrijai, nostiprinot īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu zemesgrāmatā uz valsts vārda Aizsardzības ministrijas personā:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Aizsardzības ministrija nodrošina šā rīkojuma 2. punktā minētās funkcijas īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

4. Aizsardzības ministrijai nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot Cēsu novada pašvaldības īpašumā, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 2. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis