Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 147

Rīgā 2017. gada 28. martā (prot. Nr. 16 20. §)

Par zemes vienību piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā

1. Saglabāt valsts īpašumā un nodot Satiksmes ministrijas valdījumā šā rīkojuma pielikumā minētās zemes vienības, uz kurām atrodas valsts transporta un sakaru komunikācijas, valsts transporta, sakaru iestāžu un uzņēmumu valdījumā esošās ēkas (būves), zemes vienības, kas nepieciešamas šo objektu uzturēšanai atbilstoši zemes ierīcības projektam saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 8. panta trešo daļu, kā arī citas šā rīkojuma pielikumā minētās zemes vienības, kas nepieciešamas Satiksmes ministrijas funkciju nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumu Nr. 242 "Satiksmes ministrijas nolikums" 4.2. apakšpunktu.

2. Satiksmes ministrijai šā rīkojuma pielikumā minētās zemes vienības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierakstīt zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Satiksmes ministrs Uldis Augulis

 

Pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 28. marta
rīkojumam Nr. 147

Zemes vienības, kuras saglabājamas valsts īpašumā un nododamas Satiksmes ministrijas valdījumā

Nr. p. k. Administratīvā teritorija Zemes vienības kadastra apzīmējums Zemes vienības aptuvenā platība (ha)* Būves veids
1. Salacgrīvas novads 66150090092 3,2000 uzskalota zeme
2. Ventspils 27000290213 0,2600 zeme dzelzceļa iecirkņa "Ventspils stacijas ceļi" uzturēšanai
3. Garkalnes novads 80600030433 0,2100 zeme autoceļa A1 uzturēšanai
4. Alojas novads 66480060145 1,8000 zeme autoceļa V217 uzturēšanai
5. Salaspils novads 80310040125 1,3350 zeme autoceļa V965 uzturēšanai
6. Salaspils novads 80310040127 2,3870 zeme autoceļa P965 uzturēšanai
7. Lielvārdes novads 74130010819 0,1194 dzelzceļa rampa
8. Daugavpils novads 44680090282 0,7900 zeme dzelzceļa iecirkņa "Daugavpils pieņemšanas parks" būvniecībai
9. Rūjienas novads 96940050111 0,9900 zeme autoceļa V170 uzturēšanai
10. Smiltenes novads 94700070011 8,9500 zeme autoceļa P27 uzturēšanai

Piezīme. * Zemes vienības platība norādīta atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem. Veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

Satiksmes ministrs Uldis Augulis

28.03.2017