Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 66

Rīgā 2017. gada 14. februārī (prot. Nr. 7 16. §)

Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Siguldas novada pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu atļaut Labklājības ministrijai nodot bez atlīdzības Siguldas novada pašvaldības īpašumā valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 80420020113) - divas zemes vienības 4,21 ha kopplatībā (zemes vienību kadastra apzīmējumi 80420020113 un 80420020168), 11 būves (būvju kadastra apzīmējumi 80420020113001, 80420020113002, 80420020113004, 80420020113006, 80420020113008, 80420020113012, 80420020113013, 80420020113014, 80420020113015, 80420020168001 un 80420020113005) un būvju ekspluatācijai nepieciešamos piederumus, inženiertīklus, inženierbūves un komunikācijas - "SSAC Allaži" un "Gaismas" Stīveros, Allažu pagastā, Siguldas novadā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Labklājības ministrijas personā (turpmāk - nekustamais īpašums), lai to izmantotu pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 4., 7. un 9. punktam - izglītības, sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības un palīdzības dzīvokļu jautājumos nodrošināšanai novada iedzīvotājiem.

2. Siguldas novada pašvaldībai nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minēto funkciju īstenošanai.

3. Siguldas novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Siguldas novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minēto funkciju īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Labklājības ministrs Jānis Reirs