Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 61

Rīgā 2017. gada 14. februārī (prot. Nr. 7 10. §)

Par valsts nekustamā īpašuma Atbrīvošanas alejā 166A, Rēzeknē, nodošanu Rēzeknes pilsētas pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu atļaut Finanšu ministrijai nodot bez atlīdzības Rēzeknes pilsētas pašvaldības īpašumā valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 2100 503 0501) - būvi (būves kadastra apzīmējums 2100 003 0504 003) - Atbrīvošanas alejā 166A, Rēzeknē, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā, likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 6. punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai - iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta attīstības veicināšanai.

2. Rēzeknes pilsētas pašvaldībai šā rīkojuma 1. punktā minēto valsts nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas nodrošināšanai.

3. Rēzeknes pilsētas pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Rēzeknes pilsētas pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola