Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.54

Rīgā 2017. gada 2. februārī (prot. Nr.5 12.§)

Par valsts nekustamā īpašuma Līgatnes ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu atļaut Tieslietu ministrijai nodot bez atlīdzības Cēsu novada pašvaldības īpašumā valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4201 007 0010) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 007 0011) 0,8582 ha platībā - Līgatnes ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Tieslietu ministrijas personā (turpmāk - nekustamais īpašums), pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2. un 4. punktu - pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanai un sanitārās tīrības nodrošināšanai, kā arī iedzīvotāju izglītības procesa nodrošināšanai.

2. Cēsu novada pašvaldībai nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minēto funkciju īstenošanai.

3. Cēsu novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Cēsu novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minēto funkciju īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamo īpašumu ieķīlā par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs