Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 16

Rīgā 2017. gada 11. janvārī (prot. Nr. 1 12. §)

Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu, ceturtās daļas 7. punktu un 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē šādus valsts nekustamos īpašumus, kas ierakstīti zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā:

1.1. valsts nekustamo īpašumu "Vecķemši" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6668 004 0307) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 6668 004 0307) 1,5 ha platībā un būvi (būves kadastra apzīmējums 6668 004 0307 001) - Pāles pagastā, Limbažu novadā;

1.2. valstij piederošo 1/2 domājamo daļu no nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0500 008 0120) - zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 008 0120) 0,0559 ha platībā - Līksnas ielā 33, Daugavpilī, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. panta nosacījumus.

2. Pircēji par nekustamajiem īpašumiem maksā euro.

3. Finanšu ministrijai nodot pircējiem šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus 30 dienu laikā no pirkuma līgumu noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgus pieņemšanas un nodošanas aktus.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola