Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 14

Rīgā 2017. gada 6. janvārī (prot. Nr. 1 17. §)

Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Smiltenes novada pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu atļaut Iekšlietu ministrijai nodot bez atlīdzības Smiltenes novada pašvaldības īpašumā šādus valsts nekustamos īpašumus, kas ierakstīti zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā:

1.1. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9415 501 0501) - divas palīgēkas (būvju kadastra apzīmējumi 9415 001 0501 008 un 9415 001 0501 009) - Baznīcas laukumā 12, Smiltenē, Smiltenes novadā;

1.2. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9415 001 0523) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 9415 001 0523) 125 m2 platībā un būvi (būves kadastra apzīmējums 9415 001 0523 001) - Baznīcas laukumā 12, Smiltenē, Smiltenes novadā;

1.3. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9415 501 0001) - garāžas ēku (būves kadastra apzīmējums 9415 001 0502 006) - Baznīcas laukumā 12, Smiltenē, Smiltenes novadā.

2. Smiltenes novada pašvaldībai saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus izmantot pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 12. punktam - sabiedriskās kārtības nodrošināšanai un žūpības un netiklības apkarošanai.

3. Smiltenes novada pašvaldībai šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus:

3.1. patapināt Iekšlietu ministrijai līdz dienai, kad tās padotībā esošās iestādes sāks izmantot ugunsdzēsības depo ēku Rūpniecības ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā;

3.2. bez atlīdzības nodot valstij, ja tie vairs netiek izmantoti šā rīkojuma 2. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

4. Smiltenes novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minētajiem nekustamajiem īpašumiem:

4.1. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamos īpašumus un apgrūtināt tos ar hipotēku;

4.2. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Smiltenes novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 2. punktā minētās funkcijas īstenošanu.

5. Šā rīkojuma 4.1. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis