Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 13

Rīgā 2017. gada 5. janvārī (prot. Nr. 1 34. §)

Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr. 113 Rīgas ielā 6, Ogrē, Ogres novadā, nodošanu Ogres novada pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu Valsts ieņēmumu dienestam nodot bez atlīdzības Ogres novada pašvaldības īpašumā valstij piekrītošo dzīvokļa īpašumu Nr. 113 (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7401 900 1847) - dzīvokli Nr. 113 (telpu grupas kadastra apzīmējums 7401 001 0460 001 113), 3189/737019 domājamās daļas no kopīpašumā esošām divām zemes vienībām (zemes vienību kadastra apzīmējumi 7401 001 0460 un 7401 001 0461) un 3189/737019 domājamās daļas no kopīpašumā esošās būves (būves kadastra apzīmējums 7401 001 0460 001) - Rīgas ielā 6, Ogrē, Ogres novadā (turpmāk - dzīvokļa īpašums), pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai - palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.

2. Ogres novada pašvaldībai dzīvokļa īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Ogres novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Ogres novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt dzīvokļa īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt dzīvokļa īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja dzīvokļa īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministra vietā -
izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis