Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 12

Rīgā 2017. gada 5. janvārī (prot. Nr. 1 19. §)

Par valsts nekustamā īpašuma Raiņa bulvārī 29, Rīgā, nodošanu Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai nodot bez atlīdzības Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta īpašumā valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 005 0033) - zemes vienību 2851 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 005 0033) un piecas būves (būvju kadastra apzīmējumi 0100 005 0033 001, 0100 005 0033 002, 0100 005 0033 003, 0100 005 0033 005 un 0100 005 0033 006) - Raiņa bulvārī 29, Rīgā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Izglītības un zinātnes ministrijas personā (turpmāk - nekustamais īpašums), lai nodrošinātu Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta nolikumā minēto funkciju, kā arī saskaņā ar Informācijas tehnoloģiju drošības likumu noslēgtajā deleģējuma līgumā noteikto funkciju īstenošanu - zinātniskās darbības īstenošanai, fundamentāliem un rūpnieciskiem pētījumiem un eksperimentālām izstrādēm, līdzdalībai studiju programmu īstenošanā, starpnozaru pētījumu un to inovatīvu pielietojumu izstrādei, kā arī publisko pakalpojumu sniegšanai inženierzinātnēs un dabas zinātnēs (matemātikā, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijās un elektroniskajos sakaros).

2. Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā valsts nekustamo īpašumu pārņemt no Izglītības un zinātnes ministrijas.

3. Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtam nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minēto funkciju īstenošanai.

4. Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtam, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:

4.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minēto funkciju īstenošanu;

4.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

5. Šā rīkojuma 4.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis