Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 8

Rīgā 2017. gada 4. janvārī (prot. Nr. 1 25. §)

Par valstij piederošo nekustamo īpašumu Mārupes novadā nodošanu Mārupes novada pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu atļaut Satiksmes ministrijai nodot bez atlīdzības Mārupes novada pašvaldības īpašumā šādus valstij piederošos nekustamos īpašumus Mārupes novadā:

1.1. "V19" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8076 011 0655) - zemes vienību 3,84 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8076 011 0655), zemes vienību 3,28 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8076 011 0800) un uz tām izbūvēto komplekso inženierbūvi (būves kadastra apzīmējums 8076 011 0655 001) - valsts vietējā autoceļa V19 "Pievedceļš Mārupes darbu vadītāja iecirknim" posmu 0,0.-3,5. km;

1.2. "P132" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8076 011 0654) - zemes vienību 2,54 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8076 011 0654) un uz tās izbūvēto komplekso inženierbūvi (būves kadastra apzīmējums 8076 011 0654 001) - valsts reģionālā autoceļa P132 Rīga-Jaunmārupe posmu 9,92.-10,944. km;

1.3. "V22" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8076 006 0120) - zemes vienību 2,21 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8076 006 0120);

1.4. "V22" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8076 012 0142) - zemes vienību 0,2 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8076 012 0142);

1.5. uz šā rīkojuma 1.3. un 1.4. apakšpunktā minētajām zemes vienībām un uz privātpersonu zemes vienībām (zemes vienību kadastra apzīmējumi 8076 006 0013, 8076 006 0014, 8076 006 0149, 8076 012 0007) izbūvēto komplekso inženierbūvi (būves kadastra apzīmējums 8076 006 0120 001) - valsts vietējā autoceļa V22 Bašēni-Mežgaļi posmu 0,0.-1,6. km;

1.6. uz privātpersonu zemes vienībām (zemes vienību kadastra apzīmējumi 8076 011 0078, 8076 011 0079, 8076 011 0270, 8076 011 0317, 8076 011 0330, 8076 011 0702, 8076 011 0819, 8076 011 1012) izbūvēto komplekso inženierbūvi (būves kadastra apzīmējums 8076 011 1012 001) - valsts vietējā autoceļa V23 Kalngale-Lagatas posmu 0,00.-1,6. km.

2. Mārupes novada pašvaldībai saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus:

2.1. izmantot likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2. punktā minētās autonomās funkcijas īstenošanai - administratīvās teritorijas labiekārtošanai un sanitārās tīrības nodrošināšanai, tai skaitā ielu, ceļu un laukumu būvniecībai, rekonstruēšanai un uzturēšanai;

2.2. bez atlīdzības nodot valstij, ja tie vairs netiek izmantoti šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Mārupes novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minētajiem nekustamajiem īpašumiem:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Mārupes novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minētās funkcijas īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamos īpašumus un apgrūtināt tos ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamos īpašumus ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamie īpašumi tiek ieķīlāti par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Satiksmes ministra vietā -
aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis