Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 722

Rīgā 2016. gada 28. novembrī (prot. Nr. 64 21. §)

Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu atļaut Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam nodot bez atlīdzības Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā šādus valsts nekustamos īpašumus pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 9. punktu - palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā:

1.1. dzīvokļa īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 906 5844) - dzīvokli Nr. 59 (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 065 0074 001 059) un 4560/411120 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 0100 065 0074 001) - Jaunsaules ielā 7a, Rīgā;

1.2. dzīvokļa īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 912 9449) - neapdzīvojamo telpu Nr. 910 (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 065 0074 001 082) un 6940/411120 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 0100 065 0074 001) - Jaunsaules ielā 7a, Rīgā.

2. Rīgas pilsētas pašvaldībai šā rīkojuma 1. punktā minētos valsts nekustamos īpašumus bez atlīdzības nodot valstij, ja tie vairs netiek izmantoti šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Rīgas pilsētas pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minētajiem valsts nekustamajiem īpašumiem:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt valsts nekustamos īpašumus un apgrūtināt tos ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt valsts nekustamos īpašumus ar hipotēku - nepiemēro, ja valsts nekustamie īpašumi tiek ieķīlāti par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola