Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 705

Rīgā 2016. gada 22. novembrī (prot. Nr. 64 37. §)

Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr. 3 Nākotnes ielā 16, Stendē, Talsu novadā, nodošanu Talsu novada pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu, 43. pantu un 45. panta pirmo daļu Valsts ieņēmumu dienestam nodot bez atlīdzības Talsu novada pašvaldības īpašumā valstij piekrītošo dzīvokļa īpašumu Nr. 3 (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8815 900 0023) - dzīvokli Nr. 3 (telpu grupas kadastra apzīmējums 8815 005 0062 001 003) un 4944/41523 domājamās daļas no kopīpašumā esošās būves (būves kadastra apzīmējums 8815 005 0062 001) un zemes (zemes vienības kadastra apzīmējums 8815 005 0062) - Nākotnes ielā 16, Stendē, Talsu novadā (turpmāk - dzīvokļa īpašums), pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai - palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.

2. Talsu novada pašvaldībai dzīvokļa īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Talsu novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minēto dzīvokļa īpašumu:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Talsu novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt dzīvokļa īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja dzīvokļa īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards