Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 650

Rīgā 2016. gada 8. novembrī (prot. Nr. 60 13. §)

Par valsts nekustamā īpašuma "d/s Tiltiņi Nr. 58", Stīpniekos, Olaines pagastā, Olaines novadā, pārdošanu

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu un 5. panta pirmo daļu, kā arī ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 7. punktu un 14. pantu, atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē 1/2 domājamo daļu no nekustamā īpašuma "d/s Tiltiņi Nr. 58" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8080 018 0363) - zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8080 018 0363) 599 m² kopplatībā un trīs būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 8080 018 0363 001, 8080 018 0363 002 un 8080 018 0363 003) - Stīpniekos, Olaines pagastā, Olaines novadā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā, kopā ar 1/2 domājamo daļu no būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 8080 018 0363 004, 8080 018 0363 005 un 8080 018 0363 006).

2. Pircējs par nekustamo īpašumu maksā euro.

3. Finanšu ministrijai nodot pircējam šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu 30 dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgu pieņemšanas un nodošanas aktu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola