Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 648

Rīgā 2016. gada 8. novembrī (prot. Nr. 60 9. §)

Par valsts zemes vienību Višķu ielā 21K, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" nodot bez atlīdzības Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā šādas valstij piederošā nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0500 007 1610) Višķu ielā 21K, Daugavpilī, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā, sastāvā esošās zemes vienības:

1.1. zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 007 0096) 116 m2 platībā;

1.2. zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 007 0123) 515 m2 platībā.

2. Daugavpils pilsētas pašvaldībai saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu šā rīkojuma 1. punktā minētās zemes vienības:

2.1. atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2. un 10. punktam izmantot pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai - pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanai un sanitārās tīrības nodrošināšanai (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana), kā arī saimnieciskās darbības sekmēšanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā un bezdarba samazināšanai;

2.2. bez atlīdzības nodot valstij, ja tās vairs netiek izmantotas šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minēto funkciju īstenošanai.

3. Daugavpils pilsētas pašvaldībai reģistrēt šā rīkojuma 1. punktā minētās zemes vienības atsevišķā zemesgrāmatas nodalījumā kā patstāvīgu nekustamo īpašumu un, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz to:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Daugavpils pilsētas pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minēto funkciju īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamos īpašumus un apgrūtināt tos ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamos īpašumus ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens